Pozyskanie finansowania

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradztwa prawnego na rzecz podmiotów poszukujących finansowania. Oferujemy wsparcie w określeniu optymalnej struktury finansowania działalności oraz przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do jego pozyskania, m.in. dokumentacji emisyjnej (emisje akcji lub obligacji), dokumentacji związanej z udzielaniem kredytów i ustanawianiem odpowiednich zabezpieczeń, a także negocjowaniem umów z bankami.

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie różnych form finansowania oraz obsługi finansowań, w szczególności:

 • finansowania bankowego lub za pomocą emisji obligacji,
 • refinansowania finansowania bankowego i obligacyjnego,
 • restrukturyzacji finansowania bankowego i obligacyjnego,
 • finansowania mezzanine,
 • finansowania od inwestorów prywatnych,
 • emisji akcji w celu rekapitalizowania spółek notowanych i nienotowanych,
 • rekapitalizacji inwestycji z udziałem finansowania bankowego,
 • finansowania akwizycyjnego lub projektowego,
 • w ustanawianiu zabezpieczeń finansowania,
 • refinansowania portfeli wierzytelności i transakcji na portfelach wierzytelności,
 • przejęcia i spłacie finansowania bankowego (np. w drodze subrogacji).

Zrealizowane projekty

 • CofounderZone sp. z o.o.

  Doradztwo na rzecz funduszu CofounderZone przy rundzie finansowania Aleet Sp. z o.o. Fundusz CofounderZone działał jako lead inwestor, ko-inwestorami byli także aniołowie biznesu oraz fundusz FundingBox.

 • XBS

  Doradztwo na rzecz XBS przy refinansowaniu obecnych kredytów oraz uzyskaniu nowego kredytu inwestycyjnego.

 • Langmedia sp. z o.o.

  Doradztwo przy pozyskaniu finansowania dla Langmedia sp. z o.o., spółki z grupy kapitałowej Tutore Poland sp. z o.o.

 • Tutore International Luxembourg S.à r.l.

  Doradztwo na rzecz Tutore International Luxembourg S.à r.l. w transakcji przejęcia wyłącznej kontroli nad Tutore Poland sp. z o.o.

 • Vantage Capital

  Doradztwo na rzecz Vantage Capital w transakcji dotyczącej inwestycji w placówki edukacyjne Maple Bear w Polsce.

 • Polski Fundusz Rozwoju

  Doradztwo na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w projektach finansowania przedsiębiorstw w ramach Programu Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm i udzielania finansowania płynnościowego i preferencyjnego.

 • Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.

  Doradztwo przy transakcji pozyskania finansowania na projekty rozwojowe przez Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.

 • CHL Holding sp. z o.o.

  Doradztwo przy zawarciu umowy kredytowej, obejmujące negocjacje umowy kredytowej oraz umów dotyczących zabezpieczeń udzielonego finansowania, w tym m.in. umów zastawu, umów poręczeń i umów podporządkowania.

 • Alvo sp. z o.o. sp.k.

  Doradztwo w procesie pozyskania finansowania bankowego, w tym negocjacje umowy o kredyt obrotowy, a także umów dotyczących odnawialnego limitu kredytowego i linii gwarancyjnej oraz umów dotyczących zabezpieczeń udzielonego finansowania.

 • Work Service S.A.

  Doradztwo w pozyskaniu inwestora strategicznego i zawarciu warunkowej umowy inwestycyjnej z Gi INTERNATIONAL S.R.L., w tym przygotowaniu struktury transakcji, negocjacjach, przygotowywaniu i podpisaniu warunkowej umowy inwestycyjnej. Zgodnie z umową inwestycyjną Inwestor udzieli spółce finansowania w wysokości 210,2 mln zł.

Praktyki
 1. 01. Fuzje i przejęcia
 2. 02. Private equity i venture capital
 3. 03. Pozyskanie inwestora
 4. 04. Oferty akcji
 5. 05. Emisje obligacji
 6. 06. Due diligence
 7. 07. Nieruchomości i proces inwestycyjny
 8. 08. Przejęcia, transakcje rynku kapitałowego
 9. 09. Administrowanie zabezpieczeniami
 10. 10. Fundusze inwestycyjne
 11. 11. Doradztwo regulacyjne
 12. 12. Prawo gospodarcze
 13. 13. Restrukturyzacje
 14. 14. Pozyskanie finansowania
 15. 15. Rozwiązywanie sporów
 16. 16. Prawo konkurencji
 17. 17. Programy opcji managerskich
 18. 18. Prawo pracy
 19. 19. Własność intelektualna
 20. 20. Ochrona danych osobowych