Pozyskanie finansowania

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie różnych form finansowania, w szczególności:

 • w pozyskaniu finansowania bankowego lub za pomocą emisji obligacji,
 • w refinansowaniu finansowania bankowego i obligacyjnego,
 • restrukturyzacji finansowania bankowego i obligacyjnego,
 • w pozyskaniu finansowania mezzanine,
 • w pozyskaniu finansowania od inwestorów prywatnych,
 • emisjach akcji w celu rekapitalizowania spółek notowanych i nienotowanych,
 • rekapitalizacji inwestycji z udziałem finansowania bankowego,
 • w pozyskiwaniu finansowania akwizycyjnego lub projektowego,
 • w ustanawianiu zabezpieczeń finansowania,
 • refinansowaniu portfeli wierzytelności i transakcji na portfelach wierzytelności,
 • przejęciu i spłacie finansowania bankowego (np. w drodze subrogacji).

Zrealizowane projekty

 • Vantage Capital

  Doradztwo na rzecz Vantage Capital w transakcji dotyczącej inwestycji w placówki edukacyjne Maple Bear w Polsce.

 • Polski Fundusz Rozwoju

  Doradztwo na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w projektach finansowania przedsiębiorstw w ramach Programu Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm i udzielania finansowania płynnościowego i preferencyjnego.

 • Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.

  Doradztwo przy transakcji pozyskania finansowania na projekty rozwojowe przez Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.

 • CHL Holding sp. z o.o.

  Doradztwo przy zawarciu umowy kredytowej, obejmujące negocjacje umowy kredytowej oraz umów dotyczących zabezpieczeń udzielonego finansowania, w tym m.in. umów zastawu, umów poręczeń i umów podporządkowania.

 • Alvo sp. z o.o. sp.k.

  Doradztwo w procesie pozyskania finansowania bankowego, w tym negocjacje umowy o kredyt obrotowy, a także umów dotyczących odnawialnego limitu kredytowego i linii gwarancyjnej oraz umów dotyczących zabezpieczeń udzielonego finansowania.

 • Work Service S.A.

  Doradztwo w pozyskaniu inwestora strategicznego i zawarciu warunkowej umowy inwestycyjnej z Gi INTERNATIONAL S.R.L., w tym przygotowaniu struktury transakcji, negocjacjach, przygotowywaniu i podpisaniu warunkowej umowy inwestycyjnej. Zgodnie z umową inwestycyjną Inwestor udzieli spółce finansowania w wysokości 210,2 mln zł.

 • Lime Access sp. z o.o.

  Doradztwo przy pozyskaniu inwestora oraz zawarciu umowy inwestycyjnej obejmującej dokonanie inwestycji w kilku transzach.

 • Alvo sp. z o.o. sp.k.

  Doradztwo w procesie pozyskania finansowania od czeskiego funduszu BHM Group, w tym w procesie opracowania struktury transakcji, struktury zabezpieczeń, sporządzenia pełnej dokumentacji transakcyjnej obejmującej umowę inwestycyjną, umowę pożyczki i szereg umów wykonawczych, a także w procesie negocjacji i zamknięcia transakcji.

 • LeaseLink sp. z o.o.

  Doradztwo przy refinansowaniu portfela wierzytelności w ramach przejęcia spółki przez mLeasing, polegającego na udzieleniu przejmowanemu podmiotowi pożyczki przez kupującego w celu spłaty istniejącego zadłużenia spółki, w tym zadłużenia wobec jednego z dotychczasowych wspólników spółki.

 • Fabryka Pizzy sp. z o.o.

  Doradztwo w procesie inwestycji Sfinks Polska S.A. w spółkę.

Praktyki
 1. 01. Fuzje i przejęcia
 2. 02. Private equity i venture capital
 3. 03. Pozyskanie inwestora
 4. 04. Oferty akcji
 5. 05. Emisje obligacji
 6. 06. Due diligence
 7. 07. Restrukturyzacje
 8. 08. Nieruchomości
 9. 09. Administrowanie zabezpieczeniami
 10. 10. Fundusze inwestycyjne
 11. 11. Doradztwo regulacyjne
 12. 12. Rozwiązywanie sporów
 13. 13. Przejęcia, transakcje rynku kapitałowego
 14. 14. Pozyskanie finansowania
 15. 15. Prawo gospodarcze
 16. 16. Prawo konkurencji
 17. 17. Programy opcji managerskich
 18. 18. Prawo pracy
 19. 19. Własność intelektualna
 20. 20. Ochrona danych osobowych