Nieruchomości

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi doradcze ułatwiające realizację projektów na rynku nieruchomości. Prawnicy Kancelarii posiadają specjalistyczną wiedzę oraz bogate doświadczenie w szczególności w zakresie transakcji nabycia i sprzedaży nieruchomości czy też realizacji inwestycji w branży nieruchomości opartych na strukturze wspólnego przedsięwzięcia (joint venture).

Świadczymy usługi obejmujące kompleksową obsługę transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości na wszelkich etapach, w tym:

 • badanie stanu prawnego nieruchomości (due diligence) – przeprowadzamy kompleksową weryfikację stanu prawnego nieruchomości z uwzględnieniem charakteru badanej nieruchomości oraz założeń biznesowych transakcji – w ramach badania due diligence nieruchomości przygotowujemy raport zawierający zwięzłą listę zagadnień oraz zidentyfikowanych problemów wraz z naszymi rekomendacjami,
 • opracowanie struktury nabycia i sprzedaży nieruchomości – na podstawie przygotowanego raportu z badania due diligence przygotowujemy najkorzystniejszy sposób nabycia lub sprzedaży nieruchomości, w ramach rekomendacji struktury transakcji prezentujemy główne założenia umów nabycia lub sprzedaży nieruchomości, uwzględniające ryzyka zidentyfikowane w trakcie badania due diligence oraz odpowiednią strukturę procesu nabycia lub sprzedaży nieruchomości,
 • przygotowanie i negocjowanie dokumentacji transakcyjnej – przygotowując i negocjując umowy sprzedaży nieruchomości uwzględniamy wyniki badania due diligence ze szczególnym naciskiem na kwestie zabezpieczenia interesu kupującego lub sprzedającego – wspieramy naszych klientów na każdym etapie negocjacji, zarówno w zakresie taktyki negocjacji, jak i udziału w negocjacjach w celu wypracowania optymalnej dokumentacji transakcyjnej,
 • wsparcie potransakcyjne – nasze wsparcie na tym etapie obejmuje pomoc w wypełnieniu wszelkich obowiązków związanych z nabyciem lub sprzedażą nieruchomości, w tym obowiązków informacyjnych oraz rejestracyjnych.

Kancelaria oferuje także kompleksowe doradztwo przy realizacji projektów opartych na strukturze wspólnego przedsięwzięcia joint venture.

Wspieramy naszych klientów na etapie negocjacji warunków współpracy, wspólnej realizacji oraz wyjścia z inwestycji. Nasze usługi obejmują między innymi:

 • doradztwo przy uzgodnieniu planu przeprowadzenia inwestycji – zapewniamy wsparcie w ustaleniu struktury inwestycji z uwzględnieniem biznes planu, budżetu i harmonogramu inwestycji oraz organizacji i przeprowadzenia procesów przetargowych,
 • przeprowadzenie analizy prawnej, która obejmuje badanie prawne due diligence aktywów będących przedmiotem transakcji oraz analizę wymagań administracyjnych koniecznych do spełnienia przed przystąpieniem do inwestycji, w trakcie jej realizacji, jak i po jej zakończeniu,
 • przygotowanie i negocjowanie umowy inwestycyjnej z uwzględnieniem planu przeprowadzenia projektu oraz kompletnej dokumentacji związanej z jego wykonaniem,
 • utworzenie spółki lub spółek celowych/wehikułów transakcyjnych (SPV), w tym przygotowanie umowy lub statutu spółki celowej oraz jej rejestracji,
 • wsparcie w fazie zasadniczej realizacji inwestycji – nasze doradztwo obejmuje wsparcie w wykonaniu postanowień umowy inwestycyjnej, w tym w razie potrzeby jej renegocjacje lub zmiany w celu dostosowania umowy inwestycyjnej do nieprzewidzianych zdarzeń w trakcie realizacji inwestycji,
 • kompleksowe wsparcie na etapie wyjścia z inwestycji po zrealizowaniu projektu lub wyborze innej formy dalszej współpracy stron.

Zrealizowane projekty

 • Develia S.A.

  Doradztwo na rzecz Develia S.A. w związku z zawarciem umowy współpracy joint venture z firmą The Heart, która zajmuje się venture building.

 • Develia S.A.

  Doradztwo w transakcji joint venture ze spółkami Grupo Lar Holding Polonia i Lar Management Polonia, należącymi do hiszpańskiej grupy kapitałowej Grupo Lar. Transakcja o łącznej wartości ok. 125 mln złotych dotyczyła realizacji kilku inwestycji deweloperskich zlokalizowanych w Warszawie.

 • Matexi Polska sp. z o.o.

  Doradztwo dla spółki należącej do największej belgijskiej grupy deweloperskiej działającej w segmencie mieszkaniowym Holding Matexi, w procesie nabycia nieruchomości położonej w Warszawie.

 • Polimex-Mostostal S.A.

  Doradztwo w transakcji sprzedaży nieruchomości na rzecz znanego dewelopera z rynku warszawskiego w celu realizacji inwestycji deweloperskiej.

 • PKP S.A.

  Doradztwo w inwestycji opartej na strukturze wspólnego przedsięwzięcia (joint venture) polegającej na budowie nowego dworca Warszawa Gdańska oraz kompleksu budynków biurowych o łącznej wartości ok. 500 mln EUR; doradztwo obejmowało m. in. due diligence nieruchomości, przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej oraz przygotowywanie opinii i analiz z zakresu prawa nieruchomości.

 • PKP S.A.

  Doradztwo w projekcie dotyczącym realizacji zintegrowanego centrum komunikacyjno- usługowego w Olsztynie o wartości ok. 100 mln PLN; doradztwo obejmowało m. in. due diligence nieruchomości i obsługę w zakresie procesu wyłonienia inwestora.

 • Spółka portfelowa Warsaw Equity Group

  Doradztwo w związku z planowanym nabyciem budynku w centrum Warszawy; projekt obejmował przeprowadzenie badania due diligence nieruchomości i budynku.

 • Polska Agencja Inwestycji i Handlu

  Doradztwo w projekcie badania stanu prawnego nieruchomości inwestycyjnych na terenie Polski oraz przygotowania prezentacji nieruchomości dla potencjalnych inwestorów.

 • Grupa Griffin Real Estate

  Doradztwo przy przeprowadzeniu emisji obligacji spółki Dafter Enterprise sp. z o.o., o łącznej wartości 15 mln PLN, zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości, na której spółka ta zrealizowała projekt deweloperski.

 • JLL

  Doradztwo w negocjowaniu umów najmu powierzchni biurowych w Warszawie i Krakowie i Poznaniu.

Praktyki
 1. 01. Fuzje i przejęcia
 2. 02. Private equity i venture capital
 3. 03. Pozyskanie inwestora
 4. 04. Oferty akcji
 5. 05. Emisje obligacji
 6. 06. Due diligence
 7. 07. Restrukturyzacje
 8. 08. Nieruchomości
 9. 09. Administrowanie zabezpieczeniami
 10. 10. Fundusze inwestycyjne
 11. 11. Doradztwo regulacyjne
 12. 12. Rozwiązywanie sporów
 13. 13. Przejęcia, transakcje rynku kapitałowego
 14. 14. Pozyskanie finansowania
 15. 15. Prawo gospodarcze
 16. 16. Prawo konkurencji
 17. 17. Programy opcji managerskich
 18. 18. Prawo pracy
 19. 19. Własność intelektualna
 20. 20. Ochrona danych osobowych