Własność intelektualna

Kancelaria świadczy usługi doradztwa z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego, ochrony znaków towarowych, ochrony know-how oraz nieuczciwej konkurencji, w tym między innymi obejmujące:

 • przygotowanie i negocjowanie warunków umów licencyjnych, umów przenoszących autorskie prawa majątkowe, prawa do znaków towarowych i inne prawa własności przemysłowej,
 • doradztwo na etapie wyboru formy nabycia praw własności intelektualnej (np. wybór pomiędzy przeniesieniem autorskich praw majątkowych czy prawa ochronnego na znak towarowy, a otrzymaniem licencji), jak i na etapie przygotowania i negocjacji umów z tego obszaru,
 • badanie prawne (due diligence) dotyczące praw własności intelektualnej,
 • doradztwo w zakresie wyboru środków prawnych zapewniających wymagany zakres praw własności intelektualnej w razie wykrycia w toku badania due diligence nieprawidłowości w tym zakresie,
 • doradztwo w sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji,
 • doradztwo w zakresie prawa nowych technologii, w tym w obszarze e-commerce czy marketingu bezpośredniego,
 • doradztwo w sprawach ochrony dóbr osobistych osób fizycznych i osób prawnych.

Zrealizowane projekty

 • Bielenda Kosmetyki Naturalne sp. z o.o.

  Doradztwo prawne spółce Bielenda Kosmetyki Naturalne sp. z o.o. z portfela Innova Capital przy przejęciu polskiej firmy kosmetycznej – SHE Cosmetic Lab sp. z o.o., obejmujące w szczególności przeprowadzenie badania prawnego spółki oraz przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej.

 • Spółka z branży produkcyjno-usługowej

  Doradztwo w procesie rejestracji znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP.

 • Spółka z branży technologicznej

  Prowadzenie negocjacji w zakresie przeniesienia autorskich praw majątkowych do oprogramowania na rzecz spółki z branży technologicznej, a także przygotowanie pełnej dokumentacji w tym zakresie.

 • Podmioty z branży produkcyjnej i technologicznej

  Doradztwo na rzecz podmiotów przejmujących w zakresie uporządkowania kwestii dotyczących praw własności intelektualnej w przejmowanym podmiocie.

 • Spółka z branży medycznej

  Przeprowadzenie badania due diligence, z uwzględnieniem aspektu prowadzonej działalności medycznej oraz badawczej, w zakresie obejmującym m.in. sprawdzenie kompletności przysługujących spółce praw własności intelektualnej, weryfikację zawartych umów o przeniesienie praw autorskich, ochronę know-how czy zabezpieczenie prawne badań klinicznych.

 • Spółka z branży technologicznej

  Przeprowadzenie badania due diligence w zakresie obejmującym m.in. sprawdzenie kompletności przysługujących spółce praw własności intelektualnej, weryfikację zawartych umów o przeniesienie praw autorskich oraz umów licencyjnych czy ochronę know-how.

 • Spółka z branży edukacyjnej

  Przeprowadzenie badania due diligence w zakresie obejmującym m.in. sprawdzenie kompletności przysługujących spółce praw własności intelektualnej, weryfikację zawartych umów o przeniesienie praw autorskich oraz umów licencyjnych czy ochronę know-how.

 • Spółka z branży produkcyjno-usługowej

  Przeprowadzenie badania due diligence w zakresie obejmującym m.in. sprawdzenie kompletności przysługujących spółce praw własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem znaków towarowych.

 • Spółka zajmująca się pośrednictwem finansowym

  Przeprowadzenie badania due diligence w zakresie obejmującym m.in. sprawdzenie kompletności przysługujących spółce praw własności intelektualnej, weryfikację zawartych umów o przeniesienie praw autorskich oraz umów licencyjnych czy ochronę know-how.

 • Spółka z branży e-commerce

  Przeprowadzenie badania due diligence w zakresie obejmującym m.in. sprawdzenie kompletności przysługujących spółce praw własności intelektualnej, weryfikację zawartych umów o przeniesienie praw autorskich oraz umów licencyjnych czy ochronę know-how.

Praktyki
 1. 01. Fuzje i przejęcia
 2. 02. Private equity i venture capital
 3. 03. Pozyskanie inwestora
 4. 04. Oferty akcji
 5. 05. Emisje obligacji
 6. 06. Due diligence
 7. 07. Nieruchomości i proces inwestycyjny
 8. 08. Przejęcia, transakcje rynku kapitałowego
 9. 09. Administrowanie zabezpieczeniami
 10. 10. Fundusze inwestycyjne
 11. 11. Doradztwo regulacyjne
 12. 12. Prawo gospodarcze
 13. 13. Restrukturyzacje
 14. 14. Pozyskanie finansowania
 15. 15. Rozwiązywanie sporów
 16. 16. Prawo konkurencji
 17. 17. Programy opcji managerskich
 18. 18. Prawo pracy
 19. 19. Własność intelektualna
 20. 20. Ochrona danych osobowych