Prawo konkurencji

Kancelaria świadczy doradztwo związane z ochroną konkurencji i konsumentów, w tym w szczególności dotyczące kontroli koncentracji w transakcjach fuzji i przejęć.

Nasi prawnicy oferują kompleksowe wsparcie w tej dziedzinie, między innymi:

 • weryfikację obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji w procesach fuzji i przejęć oraz m.in. emisji akcji opłacanych aportem,
 • wydawanie opinii prawnych co do istnienia obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji,
 • przygotowanie dokumentacji koniecznej do zgłoszenia zamiaru koncentracji, w tym zebrania wszelkich danych od jej uczestników,
 • reprezentowanie klientów w postępowaniu przez organami ochrony konkurencji,
 • doradztwo dla sprzedającego w związku z przygotowaniem zgłoszenia zamiaru koncentracji przez inwestora, w tym wsparcie w zebraniu wszelkich niezbędnych danych oraz opiniowanie zgłoszenia zamiaru koncentracji przygotowanego przez inwestora.

Zrealizowane projekty

 • Orkla ASA

  Doradztwo na rzecz Orkla ASA przy transakcji nabycia udziałów w sieci pizzerii Da Grasso.

 • Develia S.A.

  Doradztwo na rzecz Develia S.A. przy podpisaniu listu intencyjnego o współpracy joint venture z Hillwood Polska sp. z o.o.

 • Develia S.A.

  Doradztwo na rzecz Develia S.A. w związku z zawarciem umowy współpracy joint venture z firmą The Heart, która zajmuje się venture building.

 • Develia S.A.

  Doradztwo w transakcji joint venture ze spółkami Grupo Lar Holding Polonia i Lar Management Polonia, należącymi do hiszpańskiej grupy kapitałowej Grupo Lar. Transakcja o łącznej wartości ok. 125 mln złotych dotyczyła realizacji kilku inwestycji deweloperskich zlokalizowanych w Warszawie.

 • Work Service S.A.

  Doradztwo w aspektach związanych z obowiązkiem zgłoszenia zamiaru koncentracji w związku z pozyskaniem inwestora strategicznego i zawarciem warunkowej umowy inwestycyjnej z Gi International S.R.L.

 • Picodi.com S.A.

  Doradztwo w transakcji sprzedaży większościowego pakietu akcji w spółce Picodi.com S.A. na rzecz Méliuz S.A. – inwestora strategicznego, spółki notowanej na brazylijskiej giełdzie papierów wartościowych.

 • Clovin S.A.

  Doradztwo polskiemu producentowi środków czystości, w aspektach związanych z obowiązkiem zgłoszenia zamiaru koncentracji w związku z transakcją sprzedaży większościowego pakietu akcji na rzecz Avallon polskiego funduszu private equity.

 • Value4Capital

  Doradztwo w aspektach związanych z obowiązkiem zgłoszenia zamiaru koncentracji w związku z transakcją sprzedaży działalności grupy Konsalnet w sektorze ochrony osób i mienia, obejmującej ochronę fizyczną, monitoring GPS, systemy zabezpieczeń technicznych oraz monitoring.

 • ZAP Sznajder Batterien S.A.

  Doradztwo w aspektach związanych z obowiązkiem zgłoszenia zamiaru koncentracji w związku z transakcją nabycia 100% udziałów spółki NEF Battery Holding S.à r.l., będącej większościowym akcjonariuszem w spółce Orzeł Biały S.A.

 • Spółka z branży finansowej

  Doradztwo przy weryfikacji obowiązku uzyskania zgody Prezesa UOKiK na koncentrację obejmującą transakcję nabycia 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Praktyki
 1. 01. Fuzje i przejęcia
 2. 02. Private equity i venture capital
 3. 03. Pozyskanie inwestora
 4. 04. Oferty akcji
 5. 05. Emisje obligacji
 6. 06. Due diligence
 7. 07. Nieruchomości i proces inwestycyjny
 8. 08. Przejęcia, transakcje rynku kapitałowego
 9. 09. Administrowanie zabezpieczeniami
 10. 10. Fundusze inwestycyjne
 11. 11. Doradztwo regulacyjne
 12. 12. Prawo gospodarcze
 13. 13. Restrukturyzacje
 14. 14. Pozyskanie finansowania
 15. 15. Rozwiązywanie sporów
 16. 16. Prawo konkurencji
 17. 17. Programy opcji managerskich
 18. 18. Prawo pracy
 19. 19. Własność intelektualna
 20. 20. Ochrona danych osobowych