Prawo pracy

Prawnicy Kancelarii posiadają kompetencje i bogate doświadczenie w doradztwie w obszarze prawa pracy, w tym między innymi w:

 • przejmowaniu całości lub części zakładów pracy przez nowego pracodawcę w ramach procesów reorganizacji spółek, nabywania przedsiębiorstw lub ich aktywów,
 • prawidłowym nawiązywaniu, rozwiązywaniu lub zmianie stosunku pracy,
 • przygotowaniu i negocjowaniu umów o pracę oraz kontraktów managerskich,
 • przygotowywaniu i negocjowaniu umów o zakazie konkurencji,
 • przygotowaniu i negocjowaniu umów o odpowiedzialności materialnej pracowników,
 • przygotowaniu regulaminów pracy, wynagrodzeń, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz innych dokumentów wymaganych w stosunkach pracowniczych,
 • sporach pracowniczych.

Zrealizowane projekty

 • Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.

  Doradztwo spółce z portfela Innova Capital, w ramach przygotowania analizy prawnej przedsiębiorstwa (due diligence) TopCard Sp. z o.o. w zakresie prawa pracy w związku z  transakcją nabycia 100% udziałów tej spółki; badanie obejmowało m.in. weryfikację struktury zatrudnienia, funkcjonujących u pracodawcy regulacji wewnętrznych, umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych.

 • OCRK sp. z o.o.

  Doradztwo spółce portfelowej funduszu Innova Capital, w ramach przygotowania analizy prawnej przedsiębiorstwa (due diligence) spółki Marcos Bis w zakresie prawa pracy w związku z transakcją nabycia większościowego pakietu udziałów tej spółki; badanie obejmowało m.in. weryfikację struktury zatrudnienia, funkcjonujących u pracodawcy regulacji wewnętrznych, umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych.

 • Schindler Polska sp. z o.o.

  Doradztwo w ramach przygotowania analizy prawnej przedsiębiorstwa (due diligence) spółki Dźwig Polska sp. z o.o. w zakresie prawa pracy w związku z transakcją nabycia 100% udziałów tej spółki; badanie obejmowało m.in. weryfikację struktury zatrudnienia, funkcjonujących u pracodawcy regulacji wewnętrznych, umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych.

 • V4C Poland Plus Fund

  Doradztwo w ramach przygotowania analizy prawnej przedsiębiorstwa (due diligence) spółki Dreamcommerce S.A. w zakresie prawa pracy w związku z transakcją nabycia mniejszościowego pakietu akcji w tej spółce; badanie obejmowało m.in. weryfikację struktury zatrudnienia, funkcjonujących u pracodawcy regulacji wewnętrznych, umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych.

 • Innova Capital

  Doradztwo funduszowi private equity w ramach przygotowania analizy prawnej przedsiębiorstwa (due diligence) spółki Nuss sp. z o.o. w zakresie prawa pracy w związku z jej nabyciem przez jedną ze spółek portfelowych – OCRK sp. z o.o.; badanie obejmowało m.in. weryfikację struktury zatrudnienia, funkcjonujących u pracodawcy regulacji wewnętrznych, umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych.

 • Advent Libri

  Doradztwo właścicielowi Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. w ramach przygotowania analizy prawnej przedsiębiorstwa (due diligence) Empik School w zakresie prawa pracy w związku z transakcją ich przejęcia; badanie obejmowało m.in. weryfikację struktury zatrudnienia, funkcjonujących u pracodawcy regulacji wewnętrznych, umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych.

 • Value4Capital

  Doradztwo w transakcji sprzedaży działalności grupy Konsalnet w sektorze ochrony osób i mienia, obejmującej ochronę fizyczną, monitoring GPS, systemy zabezpieczeń technicznych oraz monitoring; doradztwo obejmowało przygotowanie spółki do sprzedaży, w tym także weryfikację regulacji dot. prawa pracy oraz obowiązujących umów o pracę i umów cywilnoprawnych.

 • Advent Libri

  Doradztwo właścicielowi Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A., w ramach przygotowania analizy prawnej przedsiębiorstwa (due diligence) szkół języków obcych – Szkoła Języków Obcych R. Jeżak sp. z o.o. w zakresie prawa pracy w związku z transakcją ich przejęcia; badanie obejmowało m.in. weryfikację struktury zatrudnienia, funkcjonujących u pracodawcy regulacji wewnętrznych, umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych.

 • Value4Capital

  Doradztwo przy sporządzaniu i negocjowaniu umów dot. wynagrodzenia bonusowego dla członków zarządu jednej ze spółek portfelowych w związku z wyjściem z inwestycji.

 • Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

  Doradztwo w ramach przygotowania analizy prawnej przedsiębiorstwa (due diligence) Profi Lingua w zakresie prawa pracy w związku z transakcją jej nabycia; badanie obejmowało m.in. weryfikację struktury zatrudnienia, funkcjonujących u pracodawcy regulacji wewnętrznych, umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych.

Praktyki
 1. 01. Fuzje i przejęcia
 2. 02. Private equity i venture capital
 3. 03. Pozyskanie inwestora
 4. 04. Oferty akcji
 5. 05. Emisje obligacji
 6. 06. Due diligence
 7. 07. Nieruchomości i proces inwestycyjny
 8. 08. Przejęcia, transakcje rynku kapitałowego
 9. 09. Administrowanie zabezpieczeniami
 10. 10. Fundusze inwestycyjne
 11. 11. Doradztwo regulacyjne
 12. 12. Prawo gospodarcze
 13. 13. Restrukturyzacje
 14. 14. Pozyskanie finansowania
 15. 15. Rozwiązywanie sporów
 16. 16. Prawo konkurencji
 17. 17. Programy opcji managerskich
 18. 18. Prawo pracy
 19. 19. Własność intelektualna
 20. 20. Ochrona danych osobowych