Przejęcia, transakcje rynku kapitałowego

Prawnicy Kancelarii posiadają unikalną wiedzę i wieloletnie doświadczenie w doradztwie związanym z przejęciami i innymi transakcjami rynku kapitałowego.

Prawnicy Kancelarii zrealizowali liczne pierwsze transakcje danego typu na rynku polskim, w tym:

 • pierwsze przejęcie spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW),
 • pierwsze wrogie przejęcie,
 • pierwsze wycofanie akcji spółki z obrotu giełdowego.

Kancelaria specjalizuję się w przeprowadzaniu transakcji rynku kapitałowego, obejmujących między innymi:

 • przejęcia spółek giełdowych,
 • wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych,
 • transakcje nabycia znacznych pakietów akcji spółek publicznych,
 • procesy zbywania dużych pakietów akcji,
 • transakcje przyspieszonego budowania księgi popytu (ABBs – accelerated bookbuilding),
 • połączenia, podziały i restrukturyzacje grup kapitałowych, w skład których wchodzą spółki notowane lub transakcje z udziałem spółek notowanych,
 • delistingi, tzw. transakcje P2P – „public to private”.

Zrealizowane projekty

 • Work Service S.A.

  Doradztwo przy pozyskaniu zagranicznego inwestora, w tym przygotowaniu struktury transakcji, negocjacjach, przygotowywaniu i podpisaniu warunkowej umowy inwestycyjnej z Gi International S.R.L.

 • Ceramika Nowa Gala S.A.

  Doradztwo w procesie przeglądu opcji strategicznych oraz w negocjacjach z Inwestorem – Spółką Cerrad sp. z o.o., a także w procesie przejęcia Ceramiki Nowa Gala przez Cerrad.

 • ZAP Sznajder Batterien S.A.

  Doradztwo w transakcji nabycia 100% udziałów spółki NEF Battery Holding S.à r.l., będącej większościowym akcjonariuszem w spółce Orzeł Biały S.A.

 • Enterprise Investors

  Doradztwo w związku z nabyciem funduszu Skarbiec TFI.

 • Inwestor prywatny

  Doradztwo w związku ze sprzedażą spółki notowanej na GPW inwestorowi strategicznemu.

Praktyki
 1. 01. Fuzje i przejęcia
 2. 02. Private equity i venture capital
 3. 03. Pozyskanie inwestora
 4. 04. Oferty akcji
 5. 05. Emisje obligacji
 6. 06. Due diligence
 7. 07. Restrukturyzacje
 8. 08. Nieruchomości
 9. 09. Administrowanie zabezpieczeniami
 10. 10. Fundusze inwestycyjne
 11. 11. Doradztwo regulacyjne
 12. 12. Rozwiązywanie sporów
 13. 13. Przejęcia, transakcje rynku kapitałowego
 14. 14. Pozyskanie finansowania
 15. 15. Prawo gospodarcze
 16. 16. Prawo konkurencji
 17. 17. Programy opcji managerskich
 18. 18. Prawo pracy
 19. 19. Własność intelektualna
 20. 20. Ochrona danych osobowych