Ochrona danych osobowych

Kancelaria świadczy usługi doradztwa z zakresu ochrony danych osobowych obejmujące:

 • badanie prawne (due diligence) dotyczące procesów i dokumentacji przetwarzania danych osobowych pod względem ich zgodności z prawem i praktykami rynkowymi,
 • bieżące doradztwo z zakresu ochrony danych osobowych oraz wymogów rozporządzenia RODO, w tym przygotowanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych (wewnętrzne polityki, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, dokumenty zapewniające realizację obowiązków informacyjnych, dokumentacja pracownicza), a także reprezentowanie klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”),
 • doradztwo w zakresie ukształtowania struktury transakcji z uwzględnieniem kwestii ochrony danych osobowych, w tym analiza prawna i przygotowanie odpowiedniej dokumentacji,
 • doradztwo w zakresie wyboru środków prawnych zapewniających wymagany poziom ochrony danych osobowych, w razie wykrycia w toku badania due diligence nieprawidłowości w tym zakresie,
 • doradztwo w zakresie e-commerce i marketingu bezpośredniego.


Zrealizowane projekty

 • Spółka technologiczna

  Doradztwo w implementacji RODO w spółce technologicznej przetwarzającej dużą ilość danych osobowych w systemach informatycznych.

 • Spółka z branży medycznej

  Przeprowadzenie badanie due diligence w zakresie obejmującym m.in. weryfikację spełnienia wymogów dotyczących ochrony danych osobowych, z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności leczniczej i badawczej.

 • Spółka technologiczna

  Przeprowadzenie badania due diligence w zakresie obejmującym m.in. weryfikację spełnienia wymogów dotyczących ochrony danych osobowych w grupie kapitałowej, z uwzględnieniem historycznych cesji dużej liczby kontraktów.

 • Spółka z branży spożywczej

  Przeprowadzenie badanie due diligence w zakresie obejmującym m.in. weryfikację spełnienia wymogów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym prawidłowość i kompletność sporządzonej dokumentacji, wypełnienie obowiązków informacyjnych oraz weryfikację zawartych umów powierzenia danych osobowych.

 • Spółka z branży usługowo-handlowej

  Przeprowadzenie badanie due diligence w zakresie obejmującym m.in. weryfikację spełnienia wymogów dotyczących ochrony danych osobowych, z uwzględnieniem podzielenia działalności między dwie spółki i uregulowania relacji prawnych między nimi, w tym prawidłowość i kompletność sporządzonej dokumentacji, wypełnienie obowiązków informacyjnych oraz weryfikację zawartych umów powierzenia danych osobowych.

 • Spółka z branży produkcyjno-usługowej

  Przeprowadzenie badanie due diligence w zakresie obejmującym m.in. weryfikację spełnienia wymogów dotyczących ochrony danych osobowych, z uwzględnieniem podzielenia działalności między dwie spółki i uregulowania relacji prawnych między nimi, w tym prawidłowość i kompletność sporządzonej dokumentacji, wypełnienie obowiązków informacyjnych oraz weryfikację zawartych umów powierzenia danych osobowych.

 • Spółka zajmująca się pośrednictwem finansowym

  Przeprowadzenie badanie due diligence w zakresie obejmującym m.in. weryfikację spełnienia wymogów dotyczących ochrony danych osobowych, z uwzględnieniem prowadzenia działalności z wykorzystaniem sieci pośredników (agentów), w tym prawidłowość i kompletność sporządzonej dokumentacji, wypełnienie obowiązków informacyjnych, weryfikację zawartych umów powierzenia oraz analiza stosowanego modelu przekazywania danych osobowych.

 • Spółka z branży e-commerce

  Przeprowadzenie badanie due diligence w zakresie obejmującym m.in. weryfikację spełnienia wymogów dotyczących ochrony danych osobowych, z uwzględnieniem prawidłowości przetwarzania danych w marketingu bezpośrednim, w tym prawidłowość i kompletność sporządzonej dokumentacji, wypełnienie obowiązków informacyjnych i weryfikację zawartych umów powierzenia danych osobowych.

 • Spółka z branży budowlanej

  Przeprowadzili badanie due diligence w zakresie obejmującym m.in. weryfikację spełnienia wymogów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym prawidłowość i kompletność sporządzonej dokumentacji, wypełnienie obowiązków informacyjnych oraz zgodność prowadzonego monitoringu wizyjnego z prawem.

 • Spółka z branży pośrednictwa finansowego

  Doradztwo w zakresie ukształtowania struktury transakcji przejęcia innego przedsiębiorcy z uwzględnieniem kwestii ochrony danych osobowych (w szczególności danych osobowych klientów), w tym przeprowadzili analizę prawną i przygotowali odpowiednią dokumentację.

Praktyki
 1. 01. Fuzje i przejęcia
 2. 02. Private equity i venture capital
 3. 03. Pozyskanie inwestora
 4. 04. Oferty akcji
 5. 05. Emisje obligacji
 6. 06. Due diligence
 7. 07. Nieruchomości i proces inwestycyjny
 8. 08. Przejęcia, transakcje rynku kapitałowego
 9. 09. Administrowanie zabezpieczeniami
 10. 10. Fundusze inwestycyjne
 11. 11. Doradztwo regulacyjne
 12. 12. Prawo gospodarcze
 13. 13. Restrukturyzacje
 14. 14. Pozyskanie finansowania
 15. 15. Rozwiązywanie sporów
 16. 16. Prawo konkurencji
 17. 17. Programy opcji managerskich
 18. 18. Prawo pracy
 19. 19. Własność intelektualna
 20. 20. Ochrona danych osobowych