Programy opcji managerskich

Prawnicy Kancelarii posiadają kompetencje i doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu kontraktów managerskich i programów opcyjnych dla członków zarządów i managerów spółek, w szczególności spółek notowanych na GPW i spółek portfelowych funduszy private equity.

Nasze kompetencje i doświadczenie obejmują między innymi:

 • przygotowanie oraz negocjowanie dokumentacji programów motywacyjnych w spółkach kapitałowych opartych o udziały, akcje, prawa do zysku lub prawa do części przychodów ze sprzedaży spółki, a także ich wprowadzenie,
 • przygotowanie oraz negocjowanie dokumentacji programów motywacyjnych w spółkach osobowych opartych o prawa do zysku lub prawa do części przychodów ze sprzedaży spółki, a także ich wprowadzenie,
 • przygotowanie oraz negocjowanie dokumentacji programów motywacyjnych opartych na akcjach (ESOP) dla pracowników spółek i ich założycieli, a także ich wprowadzenie,
 • przygotowanie oraz negocjowanie umów dotyczących programów opcji i wynagrodzenia bonusowego dla członków zarządów oraz kadry managerskiej spółek portfelowych funduszy private equity, w tym także w związku z wyjściem z inwestycji przez fundusz oraz w związku ze wzrostem EBITDA lub innych kluczowych parametrów spółek portfelowych, a także ich wprowadzenie,
 • przygotowanie oraz negocjowanie umów o pracę i kontraktów menadżerskich dla członków zarządów, kadry managerskiej oraz pracowników spółek kapitałowych oraz osobowych.

Zrealizowane projekty

 • Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

  Doradztwo w zakresie przygotowania i uchwalenia programu motywacyjnego dla pracowników oraz zarządu opartego o warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia akcji Spółki.

 • Value4Capital

  Doradztwo przy sporządzaniu i negocjowaniu umów dot. wynagrodzenia bonusowego dla członków zarządu jednej ze spółek portfelowych w związku z wyjściem z inwestycji.

 • Value4Capital

  Doradztwo przy sporządzaniu i negocjowaniu umów dot. wynagrodzenia bonusowego dla członków zarządu kilku spółek portfelowych powiązanego ze wzrostem EBITDA spółek.

 • Start-up z branży IT

  Doradztwo przy wprowadzeniu programu motywacyjnego dla współpracowników opartego o udziały i prawa do zysku.

 • Spółka z branży FMCG

  Doradztwo przy sporządzaniu pakietu menedżerskiego dla Prezesa Zarządu w ramach transakcji obejmującej sprzedaż większościowego pakietu akcji na rzecz polskiego funduszu private equity.

 • Założyciele spółki z branży produkcyjnej

  Doradztwo przy przygotowaniu mechanizmu prawnego wynagrodzenia na rzecz założycieli spółki z branży produkcyjnej zaangażowanych w dalszy rozwój spółki po jej przejęciu, opartego o jej przyszłe wyniki.

 • Członkowie zarządu spółki finansowej

  Doradztwo przy przygotowaniu mechanizmu prawnego wynagrodzenia członków zarządu spółki, opartego o jej przyszłe wyniki.

 • Wiodąca na rynku spółka pożyczkowa

  Doradztwo na rzecz zarządu w negocjowaniu management representation letter w transakcji sprzedaży spółki do inwestora.

 • Spółka akcyjna z branży ochrony osób i mienia

  Doradztwo przy sporządzeniu umów o pracę i umów o zakazie konkurencji dla członków zarządu spółki.

 • Spółka akcyjna z branży ochrony osób i mienia

  Doradztwo przy programie opcji menadżerskich dla członków zarządu spółki i kluczowych pracowników, w związku z planowanym IPO tej spółki.

Praktyki
 1. 01. Fuzje i przejęcia
 2. 02. Private equity i venture capital
 3. 03. Pozyskanie inwestora
 4. 04. Oferty akcji
 5. 05. Emisje obligacji
 6. 06. Due diligence
 7. 07. Nieruchomości i proces inwestycyjny
 8. 08. Przejęcia, transakcje rynku kapitałowego
 9. 09. Administrowanie zabezpieczeniami
 10. 10. Fundusze inwestycyjne
 11. 11. Doradztwo regulacyjne
 12. 12. Prawo gospodarcze
 13. 13. Restrukturyzacje
 14. 14. Pozyskanie finansowania
 15. 15. Rozwiązywanie sporów
 16. 16. Prawo konkurencji
 17. 17. Programy opcji managerskich
 18. 18. Prawo pracy
 19. 19. Własność intelektualna
 20. 20. Ochrona danych osobowych