Doradztwo regulacyjne

Prawnicy Kancelarii mają wieloletnie i unikalne doświadczenie w sprawach dotyczących regulacji rynku finansowego, w szczególności rynku kapitałowego.
Nasze kompetencje i doświadczenie obejmują między innymi:

 • pomoc w tworzeniu i zmianie regulacji wewnętrznych instytucji finansowych, w tym dostosowywanie się do nowych regulacji polskich i europejskich,
 • doradztwo w sprawach związanych z wykonywaniem obowiązków informacyjnych spółek publicznych, akcjonariuszy oraz członków organów spółek,
 • doradztwo w zakresie zgodności działalności instytucji finansowych z przepisami prawa oraz właściwego wykonywania funkcji wewnętrznych przez te podmioty (m.in. nadzór zgodności działalności z prawem, audyt wewnętrzny),
 • wsparcie w procesach nabywania znacznych pakietów akcji spółek publicznych, w tym w zakresie obowiązkowych i dobrowolnych wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji,
 • obsługę domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych,
 • doradztwo przy nabywaniu instytucji finansowych,
 • reprezentację klientów przed właściwymi organami w związku z koniecznością składania stosownych zawiadomień, jak również z obowiązkiem uzyskiwania wymaganych zgód,
 • doradztwo na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz firm inwestycyjnych, obejmujące między innymi wsparcie przy pozyskiwaniu wymaganych zezwoleń, przygotowywanie niezbędnych regulacji wewnętrznych oraz świadczenie  bieżącego doradztwa w zakresie prowadzonej działalności, w tym reprezentowanie w kontaktach i sporach zarówno z organami nadzoru, jak i z klientami,
 • reprezentowanie klientów w kontaktach z instytucjami rynku finansowego (Komisja Nadzoru Finansowego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.), organami nadzoru jak i klientami.

Zrealizowane projekty

 • Kredyt Inkaso SA

  Doradztwo w postępowaniu przed KNF o zatwierdzenie prospektu podstawowego programu emisji obligacji do łącznej kwoty 150 000 000 zł.

 • Work Service S.A.

  Doradztwo przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych związanych z pozyskaniem zagranicznego inwestora, w tym przygotowaniu struktury transakcji, negocjacjach, przygotowywaniu i podpisaniu warunkowej umowy inwestycyjnej z Gi International S.R.L.

 • ZAP Sznajder Batterien S.A.

  Doradztwo w transakcji nabycia 100% udziałów spółki NEF Battery Holding S.à r.l., będącej większościowym akcjonariuszem w spółce Orzeł Biały S.A.

 • Ipopema Securities S.A.

  Doradztwo w związku z nabyciem polskiej części działalności Credit Suisse z zakresu zarządzania aktywami.

 • Enterprise Investors

  Doradztwo w związku z nabyciem funduszu Skarbiec TFI.

 • Spółki publiczne

  Doradztwo w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych.

Praktyki
 1. 01. Fuzje i przejęcia
 2. 02. Private equity i venture capital
 3. 03. Pozyskanie inwestora
 4. 04. Oferty akcji
 5. 05. Emisje obligacji
 6. 06. Due diligence
 7. 07. Nieruchomości i proces inwestycyjny
 8. 08. Przejęcia, transakcje rynku kapitałowego
 9. 09. Administrowanie zabezpieczeniami
 10. 10. Fundusze inwestycyjne
 11. 11. Doradztwo regulacyjne
 12. 12. Prawo gospodarcze
 13. 13. Restrukturyzacje
 14. 14. Pozyskanie finansowania
 15. 15. Rozwiązywanie sporów
 16. 16. Prawo konkurencji
 17. 17. Programy opcji managerskich
 18. 18. Prawo pracy
 19. 19. Własność intelektualna
 20. 20. Ochrona danych osobowych