Administrowanie zabezpieczeniami

Prawnicy Kancelarii posiadają unikalną wiedzę i wieloletnie doświadczenie w sprawach dotyczących administrowania zabezpieczeniami, w szczególności zabezpieczeniami emisji obligacji.

Kancelaria oferuje usługi administrowania zabezpieczeń, w tym zabezpieczeń ustanawianych w ramach emisji obligacji lub np. w postępowaniach restrukturyzacyjnych. Posiadamy bogate doświadczenie w administrowaniu różnymi rodzajami zabezpieczeń, włączając w to w szczególności poręczenia, zastawy, hipoteki, cesje na zabezpieczenie, jak również oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Działalność ta jest prowadzona przez spółkę MF Trust sp. z o.o., w pełni kontrolowaną kapitałowo i zarządzaną przez założycieli Kancelarii.

Nasza dokumentacja odpowiada najwyższym standardom rynkowym. Zdolność do działania jako administrator różnego rodzaju zabezpieczeń pozwala nam świadczyć szerokie i kompleksowe usługi w odniesieniu do danej emisji obligacji, zarówno notowanych, jak i nienotowanych, zabezpieczonych i niezabezpieczonych. Świadczymy usługi administrowania w odniesieniu do pełnej gamy zabezpieczeń.

Zrealizowane projekty

 • Geo, Mieszkanie i Dom sp. z o.o.

  Doradztwo przy przeprowadzeniu dwóch emisji obligacji spółki o łącznej wartości 30 mln PLN.

 • Grupa Profbud

  Doradztwo przy przeprowadzeniu trzech emisji obligacji, w tym dwóch w ramach programu, spółki z grupy kapitałowej Profbud –  Infinity S.A., o łącznej wartości 24 mln PLN.

 • Grupa Prime Properties

  Doradztwo przy przeprowadzeniu trzech emisji obligacji spółek z grupy Prime Properties – dwie serie wyemitowane przez Constance Development sp. z o.o. w ramach programu oraz jedna seria wyemitowana przez Piotrkowska Development sp. z o.o. – o łącznej wartości 21 mln PLN.

 • Soltex Holding sp. z o.o.

  Doradztwo przy przeprowadzeniu emisji obligacji spółki o wartości 20 mln PLN.

 • Yuniversal Podlaski sp. z o.o.

  Doradztwo przy przeprowadzeniu emisji obligacji spółki o wartości 15,5 mln PLN.

 • Grupa Griffin Real Estate

  Doradztwo przy przeprowadzeniu emisji obligacji spółki z grupy Griffin Real EstateDafter Enterprise sp. z o.o., o łącznej wartości 15 mln PLN.

 • DL Invest Group PM S.A.

  Doradztwo przy przeprowadzeniu emisji obligacji spółki o wartości 9 mln PLN.

 • i2 Development S.A.

  Doradztwo przy przeprowadzeniu dwóch emisji obligacji spółki.

 • NWAI Dom Maklerski S.A.

  Doradztwo w ramach procesów emisji obligacji przez Rubin Energy sp. z o.o.

 • Wratislavia-Biodiesel S.A.

  Doradztwo w ramach procesów emisji obligacji.

Praktyki
 1. 01. Fuzje i przejęcia
 2. 02. Private equity i venture capital
 3. 03. Pozyskanie inwestora
 4. 04. Oferty akcji
 5. 05. Emisje obligacji
 6. 06. Due diligence
 7. 07. Nieruchomości i proces inwestycyjny
 8. 08. Przejęcia, transakcje rynku kapitałowego
 9. 09. Administrowanie zabezpieczeniami
 10. 10. Fundusze inwestycyjne
 11. 11. Doradztwo regulacyjne
 12. 12. Prawo gospodarcze
 13. 13. Restrukturyzacje
 14. 14. Pozyskanie finansowania
 15. 15. Rozwiązywanie sporów
 16. 16. Prawo konkurencji
 17. 17. Programy opcji managerskich
 18. 18. Prawo pracy
 19. 19. Własność intelektualna
 20. 20. Ochrona danych osobowych