Pozyskanie finansowania

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie różnych form finansowania, w szczególności:

 • w pozyskaniu finansowania bankowego lub za pomocą emisji obligacji,
 • w refinansowaniu finansowania bankowego i obligacyjnego,
 • restrukturyzacji finansowania bankowego i obligacyjnego,
 • w pozyskaniu finansowania mezzanine,
 • w pozyskaniu finansowania od inwestorów prywatnych,
 • emisjach akcji w celu rekapitalizowania spółek notowanych i nienotowanych,
 • rekapitalizacji inwestycji z udziałem finansowania bankowego,
 • w pozyskiwaniu finansowania akwizycyjnego lub projektowego,
 • w ustanawianiu zabezpieczeń finansowania,
 • refinansowaniu portfeli wierzytelności i transakcji na portfelach wierzytelności,
 • przejęciu i spłacie finansowania bankowego (np. w drodze subrogacji).

Zrealizowane projekty

 • Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

  Doradztwo przy emisji obligacji oraz wspólnikowi i zarządowi Grupy Nowy Szpital w sprawie wykupu lewarowanego części udziałów spółki Grupa Nowy Szpital, finansowanego w drodze tej emisji obligacji.

 • Konsalnet Holding S.A.

  Doradztwo przy pozyskaniu wielomilionowego finansowania bankowego. Doradztwo obejmowało negocjacje umowy kredytowej oraz umów dot. zabezpieczeń udzielonego finansowania, w tym m.in. umów zastawu, umów poręczeń i umów podporządkowania.

 • Cabot Credit Management

  Doradztwo przy transakcjach nabycia portfeli wierzytelności od operatorów telefonii komórkowej.

 • Spółka z branży konwojowania wartości pieniężnych i obsługi gotówki

  Doradztwo przy zawarciu umowy kredytowej obejmujące negocjacje umowy kredytowej oraz umów dot. zabezpieczeń udzielonego finansowania, w tym m.in. umów zastawu, umów poręczeń i umów podporządkowania.

 • Podmiot z branży medycznej

  Doradztwo na rzecz podmiotu będącemu członkiem ubezpieczeniowej grupy kapitałowej w transakcji nabycia 100% udziałów w przychodni medycznej.

 • Spółka publiczna

  Doradztwo w zakresie restrukturyzacji umów kredytowych i obligacji na rzecz spółki publicznej, powiązanej z przystąpieniem do spółki inwestora branżowego.

 • Spółka z branży medycznej

  Doradztwo w zakresie pozyskania finansowania typu mezzanine od funduszu będącego inwestorem branżowym, w tym pełne wsparcie w negocjacjach, przygotowaniu struktury transakcji (umowa pożyczki i umowa inwestycyjna), a także w zabezpieczeniu finansowania.

 • Spółka portfelowa funduszy private equity

  Doradztwo przy rekapitalizacji połączonej z pozyskaniem finansowania bankowego; doradztwo Kancelarii obejmowało strukturyzację transakcji oraz negocjacje umowy kredytowej oraz umów dot. Zabezpieczeń.

 • Przejmowana spółka

  Doradztwo w zakresie refinansowania zadłużenia na rzecz jednego ze zbywających akcjonariuszy, które stanowiło jeden z elementów transakcji przejęcia 100% akcji spółki przejmowanej przez inwestora branżowego.

 • Klient

  Doradztwo w zakresie sprzedaży portfeli wierzytelności do firm windykacyjnych, ustanowienia zabezpieczeń (zastawów rejestrowych) na portfelach wierzytelności (umowy pożyczek).

Praktyki
 1. 01. Fuzje i przejęcia
 2. 02. Private equity i venture capital
 3. 03. Pozyskanie inwestora
 4. 04. Oferty akcji
 5. 05. Emisje obligacji
 6. 06. Due diligence
 7. 07. Restrukturyzacje
 8. 08. Nieruchomości
 9. 09. Administrowanie zabezpieczeniami
 10. 10. Fundusze inwestycyjne
 11. 11. Doradztwo regulacyjne
 12. 12. Rozwiązywanie sporów
 13. 13. Przejęcia, transakcje rynku kapitałowego
 14. 14. Pozyskanie finansowania
 15. 15. Prawo gospodarcze
 16. 16. Prawo konkurencji
 17. 17. Programy opcji managerskich
 18. 18. Prawo pracy
 19. 19. Własność intelektualna
 20. 20. Ochrona danych osobowych