Programy opcji managerskich

Prawnicy Kancelarii posiadają kompetencje i doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu kontraktów managerskich i programów opcyjnych dla członków zarządów i managerów spółek, w szczególności spółek notowanych na GPW i spółek portfelowych funduszy private equity.

Nasze kompetencje i doświadczenie obejmują między innymi:

 • przygotowanie oraz negocjowanie dokumentacji programów motywacyjnych w spółkach kapitałowych opartych o udziały, akcje, prawa do zysku lub prawa do części przychodów ze sprzedaży spółki, a także ich wprowadzenie,
 • przygotowanie oraz negocjowanie dokumentacji programów motywacyjnych w spółkach osobowych opartych o prawa do zysku lub prawa do części przychodów ze sprzedaży spółki, a także ich wprowadzenie,
 • przygotowanie oraz negocjowanie dokumentacji programów motywacyjnych opartych na akcjach (ESOP) dla pracowników spółek i ich założycieli, a także ich wprowadzenie,
 • przygotowanie oraz negocjowanie umów dotyczących programów opcji i wynagrodzenia bonusowego dla członków zarządów oraz kadry managerskiej spółek portfelowych funduszy private equity, w tym także w związku z wyjściem z inwestycji przez fundusz oraz w związku ze wzrostem EBITDA lub innych kluczowych parametrów spółek portfelowych, a także ich wprowadzenie,
 • przygotowanie oraz negocjowanie umów o pracę i kontraktów menadżerskich dla członków zarządów, kadry managerskiej oraz pracowników spółek kapitałowych oraz osobowych.

Zrealizowane projekty

 • Spółki polskie i zagraniczne

  Doradztwo przy sporządzaniu i negocjowaniu umów dot. bonusowego wynagrodzenia dla członków zarządu i managerów w związku z transakcją sprzedaży spółek (exit bonus agreement).

 • Spółka z branży transportu i obsługi gotówki

  Doradztwo przy sporządzaniu umów dot. programu bonusowego dla managerów i członków zarządu.

 • Spółki osobowe i kapitałowe

  Doradztwo przy sporządzaniu umów o pracę i kontraktów menadżerskich dla pracowników, kadry managerskiej i członków zarządu.

 • Spółka z branży medycznej

  Doradztwo przy przygotowaniu mechanizmu prawnego podwyższenia lub obniżenia udziału kadry managerskiej w zyskach z inwestycji opartego o osiągnięte wyniki.

Praktyki
 1. 01. Fuzje i przejęcia
 2. 02. Private equity i venture capital
 3. 03. Pozyskanie inwestora
 4. 04. Oferty akcji
 5. 05. Emisje obligacji
 6. 06. Due diligence
 7. 07. Restrukturyzacje
 8. 08. Nieruchomości
 9. 09. Administrowanie zabezpieczeniami
 10. 10. Fundusze inwestycyjne
 11. 11. Doradztwo regulacyjne
 12. 12. Rozwiązywanie sporów
 13. 13. Przejęcia, transakcje rynku kapitałowego
 14. 14. Pozyskanie finansowania
 15. 15. Prawo gospodarcze
 16. 16. Prawo konkurencji
 17. 17. Programy opcji managerskich
 18. 18. Prawo pracy
 19. 19. Własność intelektualna
 20. 20. Ochrona danych osobowych