Pozyskanie inwestora

Kancelaria specjalizuje się w doradztwie na rzecz przedsiębiorców sprzedających prowadzoną działalność (w formie spółki i nie tylko), w tym na rzecz inwestorów strategicznych i inwestorów finansowych (np. funduszy private equity). Nasze podejście do transakcji cechuje między innymi:

 • indywidualne traktowanie każdej transakcji odpowiadające oczekiwaniom i wymaganiom naszych klientów oraz wymaganiom rynkowym,
 • wybór optymalnej struktury transakcji i sposobu jej przeprowadzenia,
 • przygotowanie sprzedających i ich przedsiębiorstwa do sprzedaży,
 • wybór rozwiązań skutecznie ograniczających odpowiedzialność sprzedających w ramach transakcji,
 • nacisk na bezpieczeństwo i komfort sprzedających w ramach przeprowadzanej transakcji tak, aby transakcja była sukcesem sprzedających.

Zrealizowane projekty

 • Metro Group AG

  Doradztwo w procesie zbycia jej sieci sklepów wielkopowierzchniowych pod marką real na rzecz Groupe Auchan S.A.

 • News Corporation

  Doradztwo w transakcji sprzedaży polskich spółek z grupy.

 • Empik Media & Fashion S.A.

  Doradztwo w transakcji sprzedaży Optimum Distribution do Orbico d.o.o.

 • Affinia Group z siedzibą w Gastonii, USA

  Doradztwo w transakcji sprzedaży Affinia do Mann+Hummel Holding GmbH (polskie aspekty transakcji).

 • EBOiR (Londyn)

  Doradztwo w transakcji sprzedaży akcji towarzystw ubezpieczeniowych UNIQA w Polsce, Węgrzech i Chorwacji i wyjścia z inwestycji (polskie aspekty transakcji).

 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

  Doradztwo w ramach realizacji procesu inwestycyjnego sfinansowanego ze środków europejskich.

 • Inwestor prywatny Krzysztof Gradecki / Eko Holding S.A

  Doradztwo w związku ze zbyciem większościowego pakietu akcji Eko Holding S.A.

 • Spółka z branży usług finansowych

  Doradztwo na rzecz zarządu spółki w transakcji sprzedaży 100% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki.

 • Wiodący doradca finansowy w Polsce

  Doradztwo przy pozyskaniu inwestora i zawarciu umowy inwestycyjnej.

 • Grupa kapitałowa

  Doradztwo w restrukturyzacji grupy kapitałowej powiązanej ze sprzedażą pakietu udziałów zewnętrznemu inwestorowi.

Praktyki
 1. 01. Fuzje i przejęcia
 2. 02. Private equity i venture capital
 3. 03. Pozyskanie inwestora
 4. 04. Oferty akcji
 5. 05. Emisje obligacji
 6. 06. Due diligence
 7. 07. Restrukturyzacje
 8. 08. Nieruchomości
 9. 09. Administrowanie zabezpieczeniami
 10. 10. Fundusze inwestycyjne
 11. 11. Doradztwo regulacyjne
 12. 12. Rozwiązywanie sporów
 13. 13. Przejęcia, transakcje rynku kapitałowego
 14. 14. Pozyskanie finansowania
 15. 15. Prawo gospodarcze
 16. 16. Prawo konkurencji
 17. 17. Programy opcji managerskich
 18. 18. Prawo pracy
 19. 19. Własność intelektualna
 20. 20. Ochrona danych osobowych