Pozyskanie finansowania

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie różnych form finansowania, w szczególności:

 • w pozyskaniu finansowania bankowego lub za pomocą emisji obligacji,
 • w refinansowaniu finansowania bankowego i obligacyjnego,
 • restrukturyzacji finansowania bankowego i obligacyjnego,
 • w pozyskaniu finansowania mezzanine,
 • w pozyskaniu finansowania od inwestorów prywatnych,
 • emisjach akcji w celu rekapitalizowania spółek notowanych i nienotowanych,
 • rekapitalizacji inwestycji z udziałem finansowania bankowego,
 • w pozyskiwaniu finansowania akwizycyjnego lub projektowego,
 • w ustanawianiu zabezpieczeń finansowania,
 • refinansowaniu portfeli wierzytelności i transakcji na portfelach wierzytelności,
 • przejęciu i spłacie finansowania bankowego (np. w drodze subrogacji).

Zrealizowane projekty

Praktyki
 1. 01. Fuzje i przejęcia
 2. 02. Private equity i venture capital
 3. 03. Pozyskanie inwestora
 4. 04. Oferty akcji
 5. 05. Emisje obligacji
 6. 06. Due diligence
 7. 07. Restrukturyzacje
 8. 08. Nieruchomości
 9. 09. Administrowanie zabezpieczeniami
 10. 10. Fundusze inwestycyjne
 11. 11. Doradztwo regulacyjne
 12. 12. Rozwiązywanie sporów
 13. 13. Przejęcia, transakcje rynku kapitałowego
 14. 14. Pozyskanie finansowania
 15. 15. Prawo gospodarcze
 16. 16. Prawo konkurencji
 17. 17. Programy opcji managerskich
 18. 18. Prawo pracy
 19. 19. Własność intelektualna
 20. 20. Ochrona danych osobowych