Prawo pracy

Prawnicy Kancelarii posiadają kompetencje i bogate doświadczenie w doradztwie w obszarze prawa pracy, w tym między innymi w:

 • przejmowaniu całości lub części zakładów pracy przez nowego pracodawcę w ramach procesów reorganizacji spółek, nabywania przedsiębiorstw lub ich aktywów,
 • prawidłowym nawiązywaniu, rozwiązywaniu lub zmianie stosunku pracy,
 • przygotowaniu i negocjowaniu umów o pracę oraz kontraktów managerskich,
 • przygotowywaniu i negocjowaniu umów o zakazie konkurencji,
 • przygotowaniu i negocjowaniu umów o odpowiedzialności materialnej pracowników,
 • przygotowaniu regulaminów pracy, wynagrodzeń, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz innych dokumentów wymaganych w stosunkach pracowniczych,
 • sporach pracowniczych.

Zrealizowane projekty

 • Spółka z branży FMCG

  Doradztwo przy sporządzaniu pakietu menedżerskiego dla Prezesa Zarządu w ramach transakcji obejmującej sprzedaż większościowego pakietu akcji na rzecz polskiego funduszu private equity.

 • Spółka akcyjna z branży ochrony

  Doradztwo przy sporządzeniu umów o zachowaniu poufności, umów o pracę i umów o zakazie konkurencji dla członków zarządu spółki.

 • Spółki polskie i zagraniczne

  Doradztwo przy sporządzaniu i negocjowaniu umów dot. bonusowego wynagrodzenia dla członków zarządu i managerów w związku z transakcją sprzedaży spółek (exit bonus agreement).

 • Spółka z branży transportu i obsługi gotówki

  Doradztwo przy sporządzaniu umów dot. programu bonusowego dla managerów i członków zarządu.

 • Globalny fundusz private equity

  Doradztwo w związku z przejęciem spółki z branży edukacyjnej.

 • Założyciele spółki z branży medycznej

  Doradztwo w zakresie możliwych form zatrudnienia, w tym w formie umowy o pracę lub umowy managerskiej.

 • Założyciele spółki z branży szpitalnej

  Doradztwo w zakresie możliwych form zatrudnienia, w tym w formie umowy o pracę lub umowy managerskiej.

 • Spółki osobowe i kapitałowe

  Doradztwo przy sporządzaniu umów o pracę, porozumień o rozwiązaniu umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o współpracy dla pracowników, kadry managerskiej i członków zarządu spółek osobowych i kapitałowych.

 • Polska spółka

  Doradztwo przy sporządzaniu pakietu menedżerskiego dla Prezesa Zarządu w ramach transakcji obejmującej sprzedaż większościowego pakietu akcji na rzecz polskiego funduszu private equity.

Praktyki
 1. 01. Fuzje i przejęcia
 2. 02. Private equity i venture capital
 3. 03. Pozyskanie inwestora
 4. 04. Oferty akcji
 5. 05. Emisje obligacji
 6. 06. Due diligence
 7. 07. Nieruchomości i proces inwestycyjny
 8. 08. Przejęcia, transakcje rynku kapitałowego
 9. 09. Administrowanie zabezpieczeniami
 10. 10. Fundusze inwestycyjne
 11. 11. Doradztwo regulacyjne
 12. 12. Prawo gospodarcze
 13. 13. Restrukturyzacje
 14. 14. Pozyskanie finansowania
 15. 15. Rozwiązywanie sporów
 16. 16. Prawo konkurencji
 17. 17. Programy opcji managerskich
 18. 18. Prawo pracy
 19. 19. Własność intelektualna
 20. 20. Ochrona danych osobowych