Nieruchomości

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi doradcze ułatwiające realizację projektów na rynku nieruchomości. Prawnicy Kancelarii posiadają specjalistyczną wiedzę oraz bogate doświadczenie w szczególności w zakresie transakcji nabycia i sprzedaży nieruchomości czy też realizacji inwestycji w branży nieruchomości opartych na strukturze wspólnego przedsięwzięcia (joint venture).

Świadczymy usługi obejmujące kompleksową obsługę transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości na wszelkich etapach, w tym:

 • badanie stanu prawnego nieruchomości (due diligence) – przeprowadzamy kompleksową weryfikację stanu prawnego nieruchomości z uwzględnieniem charakteru badanej nieruchomości oraz założeń biznesowych transakcji – w ramach badania due diligence nieruchomości przygotowujemy raport zawierający zwięzłą listę zagadnień oraz zidentyfikowanych problemów wraz z naszymi rekomendacjami,
 • opracowanie struktury nabycia i sprzedaży nieruchomości – na podstawie przygotowanego raportu z badania due diligence przygotowujemy najkorzystniejszy sposób nabycia lub sprzedaży nieruchomości, w ramach rekomendacji struktury transakcji prezentujemy główne założenia umów nabycia lub sprzedaży nieruchomości, uwzględniające ryzyka zidentyfikowane w trakcie badania due diligence oraz odpowiednią strukturę procesu nabycia lub sprzedaży nieruchomości,
 • przygotowanie i negocjowanie dokumentacji transakcyjnej – przygotowując i negocjując umowy sprzedaży nieruchomości uwzględniamy wyniki badania due diligence ze szczególnym naciskiem na kwestie zabezpieczenia interesu kupującego lub sprzedającego – wspieramy naszych klientów na każdym etapie negocjacji, zarówno w zakresie taktyki negocjacji, jak i udziału w negocjacjach w celu wypracowania optymalnej dokumentacji transakcyjnej,
 • wsparcie potransakcyjne – nasze wsparcie na tym etapie obejmuje pomoc w wypełnieniu wszelkich obowiązków związanych z nabyciem lub sprzedażą nieruchomości, w tym obowiązków informacyjnych oraz rejestracyjnych.

Kancelaria oferuje także kompleksowe doradztwo przy realizacji projektów opartych na strukturze wspólnego przedsięwzięcia joint venture.

Wspieramy naszych klientów na etapie negocjacji warunków współpracy, wspólnej realizacji oraz wyjścia z inwestycji. Nasze usługi obejmują między innymi:

 • doradztwo przy uzgodnieniu planu przeprowadzenia inwestycji – zapewniamy wsparcie w ustaleniu struktury inwestycji z uwzględnieniem biznes planu, budżetu i harmonogramu inwestycji oraz organizacji i przeprowadzenia procesów przetargowych,
 • przeprowadzenie analizy prawnej, która obejmuje badanie prawne due diligence aktywów będących przedmiotem transakcji oraz analizę wymagań administracyjnych koniecznych do spełnienia przed przystąpieniem do inwestycji, w trakcie jej realizacji, jak i po jej zakończeniu,
 • przygotowanie i negocjowanie umowy inwestycyjnej z uwzględnieniem planu przeprowadzenia projektu oraz kompletnej dokumentacji związanej z jego wykonaniem,
 • utworzenie spółki lub spółek celowych/wehikułów transakcyjnych (SPV), w tym przygotowanie umowy lub statutu spółki celowej oraz jej rejestracji,
 • wsparcie w fazie zasadniczej realizacji inwestycji – nasze doradztwo obejmuje wsparcie w wykonaniu postanowień umowy inwestycyjnej, w tym w razie potrzeby jej renegocjacje lub zmiany w celu dostosowania umowy inwestycyjnej do nieprzewidzianych zdarzeń w trakcie realizacji inwestycji,
 • kompleksowe wsparcie na etapie wyjścia z inwestycji po zrealizowaniu projektu lub wyborze innej formy dalszej współpracy stron.

Zrealizowane projekty

 • Spółki celowe funduszu inwestycyjnego

  Doradztwo w projekcie tworzenia portfela nieruchomości zabudowanych stacjami benzynowymi; doradztwo obejmowało m. in. due diligence nieruchomości oraz przygotowanie i negocjacje umów nabycia nieruchomości.

 • Strona sprzedająca w transakcji

  Doradztwo na rzecz sprzedających w transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkami objętymi ochroną zabytków – wartość transakcji ponad 15 mln zł.

 • Strona sprzedająca w transakcji

  Doradztwo w transakcji sprzedaży na rzecz ogólnopolskiego dewelopera nieruchomości zabudowanej w celu realizacji inwestycji celu publicznego.

 • Międzynarodowa firma deweloperska

  Doradztwo w transakcji nabycia nieruchomości w celu inwestycji deweloperskiej.

 • Ogólnopolska sieć placówek medycznych

  Doradztwo w procesach zawierania umów najmu lokalizacji przeznaczonych na prowadzenie działalności medycznej, w tym w ramach transakcji najmu powierzchni w jednym z najwyższych wieżowców w Polsce.

 • Wspólnota mieszkaniowa

  Doradztwo w zakresie przeprowadzenia badania prawnego (due diligence) procesu nadbudowy zabytkowej kamienicy w centrum Warszawy, w tym analizy wydanych decyzji administracyjnych i sporządzeniu raportu.

 • Inwestorzy

  Doradztwo w toku postępowań administracyjnych dotyczących pozwoleń na budowę.

 • Spółka z udziałem Skarbu Państwa

  Doradztwo w ramach transakcji inwestycyjnej opartej na strukturze joint venture oraz przy połączeniu dwóch spółek w grupie kapitałowej.

 • Spółka budowlana

  Doradztwo w transakcji sprzedaży nieruchomości na rzecz znanego dewelopera z rynku warszawskiego w celu realizacji inwestycji deweloperskiej.

 • Spółka portfelowa funduszu inwestycyjnego

  Doradztwo w związku z planowanym nabyciem budynku w centrum Warszawy; projekt obejmował przeprowadzenie badania due diligence nieruchomości i budynku.

Praktyki
 1. 01. Fuzje i przejęcia
 2. 02. Private equity i venture capital
 3. 03. Pozyskanie inwestora
 4. 04. Oferty akcji
 5. 05. Emisje obligacji
 6. 06. Due diligence
 7. 07. Restrukturyzacje
 8. 08. Nieruchomości
 9. 09. Administrowanie zabezpieczeniami
 10. 10. Fundusze inwestycyjne
 11. 11. Doradztwo regulacyjne
 12. 12. Rozwiązywanie sporów
 13. 13. Przejęcia, transakcje rynku kapitałowego
 14. 14. Pozyskanie finansowania
 15. 15. Prawo gospodarcze
 16. 16. Prawo konkurencji
 17. 17. Programy opcji managerskich
 18. 18. Prawo pracy
 19. 19. Własność intelektualna
 20. 20. Ochrona danych osobowych