Nieruchomości

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi doradcze ułatwiające realizację projektów na rynku nieruchomości. Prawnicy Kancelarii posiadają specjalistyczną wiedzę oraz bogate doświadczenie w szczególności w zakresie transakcji nabycia i sprzedaży nieruchomości czy też realizacji inwestycji w branży nieruchomości opartych na strukturze wspólnego przedsięwzięcia (joint venture).

Świadczymy usługi obejmujące kompleksową obsługę transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości na wszelkich etapach, w tym:

 • badanie stanu prawnego nieruchomości (due diligence) – przeprowadzamy kompleksową weryfikację stanu prawnego nieruchomości z uwzględnieniem charakteru badanej nieruchomości oraz założeń biznesowych transakcji – w ramach badania due diligence nieruchomości przygotowujemy raport zawierający zwięzłą listę zagadnień oraz zidentyfikowanych problemów wraz z naszymi rekomendacjami,
 • opracowanie struktury nabycia i sprzedaży nieruchomości – na podstawie przygotowanego raportu z badania due diligence przygotowujemy najkorzystniejszy sposób nabycia lub sprzedaży nieruchomości, w ramach rekomendacji struktury transakcji prezentujemy główne założenia umów nabycia lub sprzedaży nieruchomości, uwzględniające ryzyka zidentyfikowane w trakcie badania due diligence oraz odpowiednią strukturę procesu nabycia lub sprzedaży nieruchomości,
 • przygotowanie i negocjowanie dokumentacji transakcyjnej – przygotowując i negocjując umowy sprzedaży nieruchomości uwzględniamy wyniki badania due diligence ze szczególnym naciskiem na kwestie zabezpieczenia interesu kupującego lub sprzedającego – wspieramy naszych klientów na każdym etapie negocjacji, zarówno w zakresie taktyki negocjacji, jak i udziału w negocjacjach w celu wypracowania optymalnej dokumentacji transakcyjnej,
 • wsparcie potransakcyjne – nasze wsparcie na tym etapie obejmuje pomoc w wypełnieniu wszelkich obowiązków związanych z nabyciem lub sprzedażą nieruchomości, w tym obowiązków informacyjnych oraz rejestracyjnych.

Kancelaria oferuje także kompleksowe doradztwo przy realizacji projektów opartych na strukturze wspólnego przedsięwzięcia joint venture.

Wspieramy naszych klientów na etapie negocjacji warunków współpracy, wspólnej realizacji oraz wyjścia z inwestycji. Nasze usługi obejmują między innymi:

 • doradztwo przy uzgodnieniu planu przeprowadzenia inwestycji – zapewniamy wsparcie w ustaleniu struktury inwestycji z uwzględnieniem biznes planu, budżetu i harmonogramu inwestycji oraz organizacji i przeprowadzenia procesów przetargowych,
 • przeprowadzenie analizy prawnej, która obejmuje badanie prawne due diligence aktywów będących przedmiotem transakcji oraz analizę wymagań administracyjnych koniecznych do spełnienia przed przystąpieniem do inwestycji, w trakcie jej realizacji, jak i po jej zakończeniu,
 • przygotowanie i negocjowanie umowy inwestycyjnej z uwzględnieniem planu przeprowadzenia projektu oraz kompletnej dokumentacji związanej z jego wykonaniem,
 • utworzenie spółki lub spółek celowych/wehikułów transakcyjnych (SPV), w tym przygotowanie umowy lub statutu spółki celowej oraz jej rejestracji,
 • wsparcie w fazie zasadniczej realizacji inwestycji – nasze doradztwo obejmuje wsparcie w wykonaniu postanowień umowy inwestycyjnej, w tym w razie potrzeby jej renegocjacje lub zmiany w celu dostosowania umowy inwestycyjnej do nieprzewidzianych zdarzeń w trakcie realizacji inwestycji,
 • kompleksowe wsparcie na etapie wyjścia z inwestycji po zrealizowaniu projektu lub wyborze innej formy dalszej współpracy stron.

Zrealizowane projekty

 • Regus

  Doradztwo w negocjowaniu umów najmu powierzchni biurowych w Warszawie i Krakowie i Poznaniu.

 • Cushman & Wakefield

  Doradztwo w projekcie deweloperskim opartym na strukturze Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

 • WPD AG

  Doradztwo  w ramach transakcji nabycia ponad 50 projektów deweloperskich farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 500 MW.

 • AKUO Energy

  Doradztwo w procesach deweloperskich farm wiatrowych, fotowoltaicznych oraz biogazowni o łącznej mocy ponad 300 MW.

 • juwi AG

  Doradztwo w procesach deweloperskich farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych.

 • Grupa inwestycyjna

  Doradztwo w negocjacjach warunków umowy inwestycyjnej, regulującej zasady współpracy klienta oraz jego partnera biznesowego, w zakresie budowy kompleksu wakacyjnych apartamentowców nad polskim wybrzeżem – wartość transakcji ok. 23 mln PLN.

 • Prywatny inwestor

  Doradztwo przy kompleksowym badaniu stanu prawnego nieruchomości położonej w Warszawie.

 • Fundusz TFI

  Doradztwo w związku z projektem nabycia nieruchomości zabudowanej hipermarketem; doradztwo obejmowało m. in. due diligence nieruchomości oraz procesu budowlanego hipermarketu oraz przygotowanie umowy sprzedaży nieruchomości.

 • Brytyjski inwestor

  Doradztwo w związku z projektem inwestycyjnym opartym na strukturze wspólnego przedsięwzięcia (joint venture) z polskim deweloperem, polegającym na budowie kompleksów budynków mieszkalnych w Krakowie, Szczecinie i Świnoujściu; doradztwo obejmowało m. in. negocjacje zapisów umów inwestycyjnych, umów sprzedaży nieruchomości, umów sprzedaży udziałów, umów pożyczek, umów o prace projektowe.

 • Inwestor private equity z sektora nieruchomości

  Doradztwo na rzecz największego inwestora typu private equity w Europie Środkowo-Wschodniej działającego w sektorze nieruchomości w związku z projektem planowanego nabycia akcji w polskim przedsiębiorstwie z branży nieruchomości; doradztwo obejmowało badanie stanu prawnego portfela nieruchomości oraz spółek zależnych.

Praktyki
 1. 01. Fuzje i przejęcia
 2. 02. Private equity i venture capital
 3. 03. Pozyskanie inwestora
 4. 04. Oferty akcji
 5. 05. Emisje obligacji
 6. 06. Due diligence
 7. 07. Restrukturyzacje
 8. 08. Nieruchomości
 9. 09. Administrowanie zabezpieczeniami
 10. 10. Fundusze inwestycyjne
 11. 11. Doradztwo regulacyjne
 12. 12. Rozwiązywanie sporów
 13. 13. Przejęcia, transakcje rynku kapitałowego
 14. 14. Pozyskanie finansowania
 15. 15. Prawo gospodarcze
 16. 16. Prawo konkurencji
 17. 17. Programy opcji managerskich
 18. 18. Prawo pracy
 19. 19. Własność intelektualna
 20. 20. Ochrona danych osobowych