Administrowanie zabezpieczeniami

Prawnicy Kancelarii posiadają unikalną wiedzę i wieloletnie doświadczenie w sprawach dotyczących administrowania zabezpieczeniami, w szczególności zabezpieczeniami emisji obligacji.

Kancelaria oferuje usługi administrowania zabezpieczeń, w tym zabezpieczeń ustanawianych w ramach emisji obligacji lub np. w postępowaniach restrukturyzacyjnych. Posiadamy bogate doświadczenie w administrowaniu różnymi rodzajami zabezpieczeń, włączając w to w szczególności poręczenia, zastawy, hipoteki, cesje na zabezpieczenie, jak również oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Działalność ta jest prowadzona przez spółkę MF Trust sp. z o.o., w pełni kontrolowaną kapitałowo i zarządzaną przez założycieli Kancelarii.

Nasza dokumentacja odpowiada najwyższym standardom rynkowym. Zdolność do działania jako administrator różnego rodzaju zabezpieczeń pozwala nam świadczyć szerokie i kompleksowe usługi w odniesieniu do danej emisji obligacji, zarówno notowanych, jak i nienotowanych, zabezpieczonych i niezabezpieczonych. Świadczymy usługi administrowania w odniesieniu do pełnej gamy zabezpieczeń.

Zrealizowane projekty

 • Yuniversal Development sp. z o.o.

  Doradztwo spółce deweloperskiej w procesie emisji prywatnej obligacji korporacyjnych, w tym w przygotowaniu warunków emisji obligacji oraz przygotowaniu i negocjowaniu dokumentów zabezpieczeń emisji o wartości 4 mln PLN.

 • Integer S.A.

  Doradztwo przy przeprowadzeniu restrukturyzacji długu obligacyjnego spółki.

 • Indos S.A.

  Doradztwo w związku z emisją obligacji.

 • Rubin Energy sp. z o.o.

  Doradztwo przy przeprowadzeniu emisji obligacji.

Praktyki
 1. 01. Fuzje i przejęcia
 2. 02. Private equity i venture capital
 3. 03. Pozyskanie inwestora
 4. 04. Oferty akcji
 5. 05. Emisje obligacji
 6. 06. Due diligence
 7. 07. Nieruchomości i proces inwestycyjny
 8. 08. Przejęcia, transakcje rynku kapitałowego
 9. 09. Administrowanie zabezpieczeniami
 10. 10. Fundusze inwestycyjne
 11. 11. Doradztwo regulacyjne
 12. 12. Prawo gospodarcze
 13. 13. Restrukturyzacje
 14. 14. Pozyskanie finansowania
 15. 15. Rozwiązywanie sporów
 16. 16. Prawo konkurencji
 17. 17. Programy opcji managerskich
 18. 18. Prawo pracy
 19. 19. Własność intelektualna
 20. 20. Ochrona danych osobowych