Oferty akcji

Prawnicy Kancelarii posiadają unikalną wiedzę i wieloletnie doświadczenie w doradztwie związanym z obrotem papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi.

Prawnicy naszej Kancelarii zrealizowali liczne pierwsze transakcje danego typu na rynku polskim, w tym między innymi:

 • pierwsze przejęcie na GPW i pierwsze „wrogie przejęcie”,
 • pierwsze równoległe notowanie papierów wartościowych emitenta zagranicznego na GPW i innej giełdzie w UE,
 • czwarta na terenie UE emisja, przy której właściwa dla spółki władza prospektowa (cypryjska SEC) przekazała uprawnienia do zatwierdzenia prospektu emisyjnego organowi nadzoru właściwemu ze względu na miejsce oferty publicznej i giełdę prowadzącą obrót akcjami tej spółki (polska KNF),
 • pierwsze wycofanie akcji spółki z obrotu giełdowego.

Nasze kompetencje i doświadczenie obejmują między innymi:

 • strukturyzowanie transakcji, w tym transakcji, które nie miały precedensu na polskim rynku kapitałowym,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie publicznych i prywatnych ofert papierów wartościowych, w tym pierwszych ofert publicznych akcji (IPO), włączając przeprowadzanie tzw. dual listing,
 • przygotowanie prospektów emisyjnych, memorandów informacyjnych i innych dokumentów ofertowych, a także dokumentów informacyjnych,
 • przygotowanie i negocjowanie umów związanych z ofertami akcji, umów dotyczących plasowania emisji i gwarantowania oferty (eng. underwriting),
 • doradztwo dotyczące obowiązków informacyjnych (przygotowanie spółki do wypełniania obowiązków informacyjnych, jak również stałą współpracę w tym zakresie), w tym przygotowywanie projektów wewnętrznych regulacji i bieżące doradztwo w tym zakresie,
 • wszechstronne doradztwo w związku ze statusem spółki publicznej (spółki notowanej),
 • doradztwo w zakresie nadzoru właścicielskiego (corporate governance), w tym przygotowywanie projektów wewnętrznych regulacji oraz bieżące doradztwo w tym zakresie.

Nagrody i rankingi

Najwyższa jakość usług świadczonych przez prawników zespołu rynków kapitałowych była wielokrotnie doceniana przez fachowe wydawnictwa i rankingi oraz branżowe organizacje.

 • IFLR1000
 • Legal 500
 • PSIK
 • MergerMarket
 • CEE Mergers and Acquisitions
 • Chambers Europe

W rankingu IFLR1000 2021 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki M&A.

W rankingu IFLR1000 2021-22 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki M&A, uzyskując wysoką pozycję w Tier 4.

Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki M&A.

 

W rankingu IFLR1000 2020 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki M&A.

Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki M&A.

 

W rankingu IFLR1000 2019 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki M&A.

Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki M&A.

 

W rankingu IFLR1000 2018 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki M&A.

Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki M&A.

 

W rankingu Legal 500 2019 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki Commercial, Corporate and M&A.

 

W rankingu Legal 500 2018 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki Commercial, Corporate and M&A.

 

W rankingu Legal 500 2017 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki Commercial, Corporate and M&A.

W rankingu Legal 500 2016 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki Commercial, Corporate and M&A.

Praktyka Private Equity, kierowana przez Partnera Kancelarii Mirosława Fiałka została finalistą konkursu Nagrody PSIK w kategorii „doradca prawny”, organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych. Kancelaria znalazła się w gronie czterech nominowanych firm prawniczych w Polsce.

W 2019 roku Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został sklasyfikowany w rankingu MergerMarket jako jeden z najbardziej aktywnych prawników w zakresie praktyki M&A w całym regionie CEE.

W 2018 roku Kancelaria MFW Fiałek została uznana za najlepszą butikową kancelarię roku otrzymując nagrodę CEE Mergers and Acquisitions Awards 2018.

W rankingu Chambers Europe 2012 .

Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wyróżniony w zakresie praktyki Private Equity jako „Up and Coming” i wskazany jako „prawnik ceniony zarówno za szczególną troskę o detale, jak i za umiejętność dostrzegania pełnego obrazu sytuacji” oraz jako „jeden z najlepiej rokujących prawników w zakresie private equity w Polsce”.

 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2012
Praktyki
 1. 01. Fuzje i przejęcia
 2. 02. Private equity i venture capital
 3. 03. Pozyskanie inwestora
 4. 04. Oferty akcji
 5. 05. Emisje obligacji
 6. 06. Due diligence
 7. 07. Restrukturyzacje
 8. 08. Nieruchomości
 9. 09. Administrowanie zabezpieczeniami
 10. 10. Fundusze inwestycyjne
 11. 11. Doradztwo regulacyjne
 12. 12. Rozwiązywanie sporów
 13. 13. Przejęcia, transakcje rynku kapitałowego
 14. 14. Pozyskanie finansowania
 15. 15. Prawo gospodarcze
 16. 16. Prawo konkurencji
 17. 17. Programy opcji managerskich
 18. 18. Prawo pracy
 19. 19. Własność intelektualna
 20. 20. Ochrona danych osobowych