Ochrona danych osobowych

Kancelaria świadczy usługi doradztwa z zakresu ochrony danych osobowych obejmujące:

 • badanie prawne (due diligence) dotyczące procesów i dokumentacji przetwarzania danych osobowych pod względem ich zgodności z prawem i praktykami rynkowymi,
 • bieżące doradztwo z zakresu ochrony danych osobowych oraz wymogów rozporządzenia RODO, w tym przygotowanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych (wewnętrzne polityki, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, dokumenty zapewniające realizację obowiązków informacyjnych, dokumentacja pracownicza), a także reprezentowanie klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”),
 • doradztwo w zakresie ukształtowania struktury transakcji z uwzględnieniem kwestii ochrony danych osobowych, w tym analiza prawna i przygotowanie odpowiedniej dokumentacji,
 • doradztwo w zakresie wyboru środków prawnych zapewniających wymagany poziom ochrony danych osobowych, w razie wykrycia w toku badania due diligence nieprawidłowości w tym zakresie,
 • doradztwo w zakresie e-commerce i marketingu bezpośredniego.


Zrealizowane projekty

 • Spółka z branży medycznej

  Doradztwo w zakresie uporządkowania prawnego rozdzielenia dwóch obszarów działalności pod kątem ochrony danych osobowych w związku z podziałem spółki.

Praktyki
 1. 01. Fuzje i przejęcia
 2. 02. Private equity i venture capital
 3. 03. Pozyskanie inwestora
 4. 04. Oferty akcji
 5. 05. Emisje obligacji
 6. 06. Due diligence
 7. 07. Restrukturyzacje
 8. 08. Nieruchomości
 9. 09. Administrowanie zabezpieczeniami
 10. 10. Fundusze inwestycyjne
 11. 11. Doradztwo regulacyjne
 12. 12. Rozwiązywanie sporów
 13. 13. Przejęcia, transakcje rynku kapitałowego
 14. 14. Pozyskanie finansowania
 15. 15. Prawo gospodarcze
 16. 16. Prawo konkurencji
 17. 17. Programy opcji managerskich
 18. 18. Prawo pracy
 19. 19. Własność intelektualna
 20. 20. Ochrona danych osobowych