Transakcje | 31.01.2024

MFW Fiałek doradzała Grupie Scanmed z portfela Abris Capital w transakcji związanej z nabyciem 100% udziałów w Centrum Rehabilitacji sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie

Kancelaria MFW Fiałek doradzała Grupie Scanmed, która jest jednym z liderów wśród prywatnych operatorów medycznych, w transakcji nabycia 100% udziałów w spółce Centrum Rehabilitacji sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie świadczącej specjalistyczne usługi opieki zdrowotnej.

Nasze doradztwo

Nasze doradztwo obejmowało kompleksowe wsparcie w transakcji, w tym między innymi badanie stanu prawnego spółki,  sporządzenie raportu z badania ze wskazaniem zidentyfikowanych ryzyk oraz środków zaradczych w celu ich zminimalizowania i zabezpieczenia pozycji kupującego oraz przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej, w tym długoterminowej umowy najmu.

Pracami zespołu transakcyjnego kierowali Mirosław Fiałek – Partner oraz Michał Karwacki – Counsel. W skład zespołu weszli również: Paweł Siwiec – Senior Associate, Cezary Giziński – Associate, Michał Kret – Associate, Maksymilian Kulczycki – Associate, Wojciech Lichterowicz – Associate, Mateusz Więckowski – Associate, Natalia Grzegorzewska – Junior Associate.

Strony transakcji

Grupa Scanmed to lider wśród prywatnych operatorów medycznych pod względem zakresu świadczonych usług. Scanmed z rocznymi przychodami powyżej 650 milionów złotych od lat zapewnia pacjentom opiekę medyczną w całej Polsce i nieustannie rozwija wachlarz oferowanych świadczeń. Działalność Grupy obejmuje podstawową opiekę zdrowotną i ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w ponad 40 lokalizacjach w całej Polsce, oraz leczenie na oddziałach kardiologii oraz w szpitalach w Krakowie, Blachowni, Pile, Żorach i Chorzowie. Od listopada 2020 roku Grupa Scanmed jest spółką portfelową funduszu Abris Capital Partners.

Celem Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.  jest prowadzenie kompleksowego leczenia rehabilitacyjnego zgodnie z modelem wypracowanym przez Zespół Konsultanta Krajowego ds. Rehabilitacji i Adaptacji Społecznej PAN. Obszarem działania jest woj. śląskie. Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. realizuje kontrakt z NFZ oraz zabiegi komercyjne.