Transakcje | 19.09.2022

Doradzaliśmy Orkla ASA przy nabyciu Da Grasso

Miło nam poinformować, że Kancelaria MFW Fiałek doradzała Orkla ASA przy transakcji nabycia udziałów w sieci pizzerii Da Grasso.

Nasze doradztwo

Transakcja, oprócz nabycia udziałów obejmuje reinwestycję dotychczasowych udziałowców Da Grasso w spółkę holdingową będącą jedynym właścicielem Da Grasso. Zamknięcie transakcji uzależnione jest od uzyskania zgody Prezesa UOKiK na koncentrację.

Doradztwo kancelarii obejmuje kompleksowe wsparcie w transakcji, m.in. przeprowadzenie badania due diligence, strukturyzację transakcji, przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej, przeprowadzenie podpisania i zamknięcia transakcji oraz sporządzenie wniosku i postępowanie przed Prezesem UOKiK.

Mirosław Fiałek – Partner prowadził projekt i kierował pracami kancelarii, ze wsparciem Rafała Siemieńca – Counsel. W skład zespołu kancelarii weszli ponadto Mateusz Mazurkiewicz – Senior Associate, Grzegorz Policht – Associate, Paweł Siwiec – Associate, Wojciech Lichterowicz – Associate, Mateusz Więckowski – Associate oraz Adrianna Kłoda-Szczesna – Junior Associate.

Strony transakcji

Orkla ASA jest norweskim koncernem z siedzibą w Oslo działającym w regionie krajów nordyckich, Europie Wschodniej, Azji i USA. Obecnie Orkla działa w segmencie markowych dóbr konsumpcyjnych, rozwiązań aluminiowych i inwestycji finansowych. Orkla ASA jest notowana na norweskiej giełdzie papierów wartościowych. Na dzień 31 grudnia 2021 roku, Orkla zatrudniała 21 423 pracowników. Obrót Grupy w 2021 roku wyniósł 50,4 mld NOK.

Da Grasso to polska sieć restauracji, specjalizujących się w daniach kuchni włoskiej, w szczególności pizzy. Pierwsza pizzeria Da Grasso powstała w 1996 roku w Łodzi. W 2021 roku sieć liczyła ponad 200 lokali w blisko 150 miastach Polski, najwięcej spośród obecnych w Polsce sieci pizzerii. Lokale sieci działają na zasadzie franczyzy.