Transakcje | 13.03.2023

Kancelaria MFW Fiałek doradzała przy sprzedaży większościowego pakietu udziałów w Renters.pl

Kancelaria MFW Fiałek doradzała wspólnikom Renters.pl przy sprzedaży większościowego pakietu udziałów w spółce zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami na cele najmu krótkoterminowego na rzecz Polish Enterprise Fund VIII, funduszu private equity zarządzanego przez Enterprise Investors.

Nasze doradztwo

Kompleksowe doradztwo prawne w transakcji obejmowało doradztwo i wsparcie w procesie negocjacji całości dokumentacji transakcyjnej (w tym przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów oraz umowy wspólników) oraz doradztwo w zakresie opracowania struktury transakcji i wyjścia z inwestycji przez wspólników Renters.pl Zamknięcie transakcji jest uzależnione m.in. od uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację.

Pracami zespołu transakcyjnego kierował Mirosław Fiałek – Partner. W skład zespołu weszli: Paweł Siwiec – Senior Associate, Michał Kret – Associate oraz Maksymilian Kulczycki – Associate.

Strony transakcji

Renters.pl to wiodący operator wynajmu krótkoterminowego w Polsce. Od 2018 roku obsługuje apartamenty w kilkudziesięciu lokalizacjach na wybrzeżu i w największych miastach w Polsce.

Enterprise Investors jest najstarszą i jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Działając od 1990 roku, firma utworzyła dziewięć funduszy. Fundusze Enterprise Investors zainwestowały 2,2 mld EUR w 152 inwestycje i wyszły ze 136 firm. Firma specjalizuje się w wykupach spółek średniej wielkości oraz finansowaniu rozwoju dynamicznie rosnących przedsiębiorstw.