Transakcje | 18.11.2022

Doradzaliśmy wspólnikom spółki Grupa Nowy Szpital Holding S.A. w związku ze sprzedażą 100% akcji w Spółce na rzecz PHPL s.r.o.

Kancelaria MFW Fiałek doradzała wspólnikom spółki Grupa Nowy Szpital Holding S.A. w transakcji sprzedaży 100% akcji w Spółce na rzecz PHPL s.r.o. z grupy Penta Hospitals International.

Nasze doradztwo

Kompleksowe doradztwo prawne w transakcji obejmowało w szczególności przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej oraz wsparcie w podpisaniu transakcji. Zamknięcie transakcji jest uzależnione m.in. od uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację.

Pracami zespołu transakcyjnego kierował Partner Mirosław Fiałek. Ponadto w skład zespołu weszli: Paweł Siwiec – Associate, Mateusz Więckowski – Associate, Adrianna Kłoda-Szczesna – Junior Associate oraz Natalia Grzegorzewska – Junior Associate.

Strony transakcji

Grupa Nowy Szpital Holding S.A. prowadzi jedną z największych w Polsce sieci szpitali, która świadczy usługi medyczne w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Grupa Nowy Szpital zarządza 10 szpitalami powiatowymi zlokalizowanymi w trzech województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim oraz małopolskim.

PHPL s.r.o. jest częścią międzynarodowego holdingu Penta Hospitals International. Penta Hospitals International to największa międzynarodowa sieć szpitali i przychodni w Europie Środkowo-Wschodniej. Sieć obejmuje 34 szpitale i 31 przychodni, a także 26 placówek dla długotrwale chorych, zlokalizowanych w Czechach, Polsce i na Słowacji.