Transakcje | 08.12.2022

Doradzaliśmy przy sprzedaży udziałów Formeds

Kancelaria MFW Fiałek doradzała założycielom Formeds przy sprzedaży udziałów spółki, specjalizującej się w produkcji suplementów diety. Transakcja, oprócz nabycia udziałów, obejmuje reinwestycję dotychczasowego wspólnika w spółkę holdingową, która jest jedynym właścicielem Formeds.

Nasze doradztwo

Kompleksowe doradztwo prawne transakcji obejmowało w szczególności wsparcie założycieli  w procesie due diligence oraz przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej.

Pracami zespołu transakcyjnego kierowali Mirosław Fiałek – Partner i Rafał Siemieniec – Counsel. Ponadto w skład zespołu weszli: Wojciech Lichterowicz – Associate oraz Adrianna Kłoda-Szczesna – Junior Associate.

Strony transakcji

ForMeds została założona w 2012 r. i od samego początku specjalizuje się w produkcji suplementów diety bez chemicznych dodatków, oferując swoje produkty w kraju i za granicą.

Novastone Capital Advisors to szwajcarska firma, założona przez konsorcjum Single Family Offices, która wspiera m. in. inwestorów Private Equity w procesach akwizycji spółek portfelowych.