MF

Matylda Frańczak

Intern

Matylda Frańczak jest studentką IV roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aktywnie działającą w Samorządzie Studenckim oraz w Radzie Wydziału Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto jest studentką Kliniki Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w sekcji sądownictwa międzynarodowego.

Interesuje się prawem gospodarczym, prawem pracy, mediacjami i arbitrażem oraz prawem międzynarodowym.

Rolą Matyldy jest wsparcie zespołu M&A kancelarii między innymi przy przygotowywaniu analiz stanu prawnego podmiotów gospodarczych (due diligence), transakcjach z zakresu fuzji i przejęć oraz w bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek.

Języki: polski, angielski

Praktyki
P
  1. 01. Fuzje i przejęcia
  2. 02. Private equity i venture capital
  3. 03. Due diligence
  4. 04. Prawo gospodarcze