Transakcje | 09.10.2023

Kancelaria MFW Fiałek doradzała spółce IT w związku z realizacją opcji sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji

Kancelaria MFW Fiałek doradzała akcjonariuszom mniejszościowym spółki z sektora informatycznego w związku z realizacją opcji sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji przez akcjonariusza mniejszościowego oraz realizacją earn-out.

Nasze doradztwo

Świadczone przez kancelarię doradztwo obejmowało wsparcie związane z transakcją, w tym w zakresie:

  • strategii rozmów z inwestorem większościowym i jego doradcami,
  • wypracowania stanowiska grupy 10 akcjonariuszy,
  • wsparcia w zakresie uzgodnienia spornych kwestii finansowych oraz prawnych,
  • koordynacji pracy grupy doradców finansowych i procesowych, oraz
  • negocjacji dotyczących umowy sprzedaży akcji mniejszościowych przez akcjonariuszy mniejszościowych na rzecz inwestora większościowego.

W skład zespołu MFW Fiałek weszli: Mirosław Fiałek – Partner, Michał Karwacki – Counsel oraz Adrianna Kłoda-Szczesna – Junior Associate.