Transakcje | 04.11.2022

Doradzaliśmy Milestone Real Estate w transakcji nabycia udziałów w spółkach projektowych od Bluerock

Kancelaria MFW Fiałek doradzała Milestone Real Estate sp. z o.o. w transakcji nabycia udziałów w spółkach projektowych będących właścicielami projektów deweloperskich w Polsce.

Nasze doradztwo

Doradztwo kancelarii obejmowało kompleksowe wsparcie w transakcji, w tym m.in. badanie stanu prawnego spółek, nieruchomości i projektów deweloperskich, przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej oraz przeprowadzenie zamknięcia transakcji.

W skład zespołu transakcyjnego kierowanego przez Counsela Rafał Siemieniec wchodzili Wojciech Lichterowicz – Associate, Natalia Grzegorzewska – Junior Associate i Adrianna Kłoda – Szczesna – Junior Associate.

Strony transakcji

Milestone Real Estate to grupa inwestorów prywatnych lokujących kapitał w projekty deweloperskie, mieszkania oraz obiekty komercyjne.

Bluerock jest obecny na rynku nieruchomości komercyjnych od 2012 roku, inwestuje w projekty handlowe w największych miastach Polski.