Transakcje | 13.07.2023

Kancelaria MFW Fiałek doradzała Milestone Real Estate przy nabyciu 100% udziałów w spółce projektowej

Kancelaria MFW Fiałek doradzała spółce z grupy Milestone Real Estate przy nabyciu 100% udziałów w spółce projektowej będącej właścicielem nieruchomości inwestycyjnej.

Nasze doradztwo

Nasze kompleksowe doradztwo obejmowało badanie due diligence zarówno spółki jak i nieruchomości, włączając analizę dokumentacji projektu deweloperskiego. Ponadto, przygotowaliśmy i negocjowaliśmy dokumentację transakcyjną oraz zapewniliśmy wsparcie w procesie podpisania i zamknięcia transakcji.

W skład zespołu transakcyjnego kierowanego przez Rafała Siemieńca – Associate Partner wchodzili Paweł Siwiec – Senior Associate oraz Natalia Grzegorzewska – Junior Associate.

Strony transakcji

Milestone Real Estate to deweloper z szerokim portfolio projektów mieszkaniowych skoncentrowanych na aspektach zrównoważonego budownictwa oraz selektywnym doborze materiałów konstrukcyjnych.