Transakcje | 06.10.2022

Doradzaliśmy PFR w transakcji sprzedaży udziałów w spółce PPP Venture sp. z o.o.

Kancelaria MFW Fiałek doradzała Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A. w transakcji sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów w spółce PPP Venture sp. z o.o. na rzecz jednego z funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Nasze doradztwo

Doradztwo kancelarii obejmowało kompleksowe wsparcie w transakcji, w tym m.in. przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej oraz przeprowadzenie zamknięcia transakcji.

W skład zespołu transakcyjnego kierowanego przez Partnera kancelarii Mirosława Fiałka wchodzili Rafał Siemieniec – Counsel oraz Paweł Siwiec – Associate.

Strony transakcji

Polski Fundusz Rozwoju to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju, której priorytetem są inwestycje infrastrukturalne, innowacje, rozwój przedsiębiorczości, eksport i ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw, wsparcie samorządów, realizacja programu Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz obsługa inwestycji zagranicznych.