Transakcje | 11.01.2022

Doradzaliśmy Music & More przy pozyskaniu inwestora

pozyskanie inwestora przez Music & More

Kancelaria MFW Fiałek doradzała Music & More sp. z o.o. przy pozyskaniu międzynarodowego inwestora finansowego. Transakcja polegała na objęciu mniejszościowego pakietu udziałów przez fundusz z siedzibą w Luksemburgu.

Nasze doradztwo prawne przy transakcji obejmowało w szczególności przygotowanie spółki do transakcji, strukturyzację transakcji oraz przygotowanie i wynegocjowanie dokumentacji transakcyjnej, w tym umowy inwestycyjnej.

Pracami zespołu transakcyjnego kierował Partner Mirosław Fiałek. W skład zespołu weszli: Paweł Siwiec – Associate oraz Barbara Kwaśnicka – Junior Associate.

Music & More sp. z o.o. świadczy nowoczesne usługi edukacyjne pod marką Tutore. Spółka planuje transformację w Edtech i wyjście z ofertą edukacyjną na rynki międzynarodowe w oparciu o doświadczenie branżowe inwestora.