Katarzyna Dobrzańska
Managing Director
KD

Katarzyna Dobrzańska

Managing Director

Kasia odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Kancelarii MFW Fiałek. Kieruje zespołem administracji oraz koordynuje jego prace.

Jest odpowiedzialna za kwestie związane z IT, HR oraz finanse. Bierze czynny udział w realizacji strategii firmy oraz odpowiada za kwestie związane z wdrażaniem nowych systemów wspierających pracę firmy. Czuwa nad prawidłowym przebiegiem wszystkich procesów zachodzących w Kancelarii.

Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w wiodących polskich kancelariach prawnych oraz międzynarodowych firmach consultingowych.

Absolwentka Wydziału Prawa warszawskiej Uczelni Łazarskiego. Swoją pracę magisterską poświęciła zabójstwom na zlecenie w zorganizowanych grupach przestępczych. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Języki: polski, angielski