Aktualności

Wygrana Kancelarii w sporze przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie

Kancelaria MFW Fiałek z powodzeniem reprezentowała angielski fundusz Private Equity w sporze przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Spór odnosił się do transakcji sprzedaży polskiej spółki z branży finansowej, w której Kancelaria doradzała sprzedającemu – wspomnianemu funduszowi Private Equity. Po zamknięciu transakcji strona kupująca podniosła roszczenia względem sprzedającego z tytułu oświadczeń i zapewnień, opiewające na kwotę około 5 mln PLN.

Sąd Arbitrażowy oddalił wszystkie roszczenia wobec klienta Kancelarii i sprawa zakończyła się naszą pełną wygraną.

Postępowanie prowadził Partner Kancelarii, radca prawny Mirosław Fiałek.