Transakcje | 22.01.2024

MFW Fiałek i Orrick doradzały Cogito Capital Partners przy inwestycji w SKY ENGINE AI, londyńskiego dostawcę platformy Generative AI Synthetic Data Cloud do głębokiego uczenia w sztucznej inteligencji wizyjnej

MFW Fiałek i Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP doradzały Cogito Capital Partners, wiodącemu inwestorowi w rundzie inwestycyjnej serii A brytyjskiej spółki Sky Engine Limited i jej polskiej spółki zależnej Sky Engine Sp. z o.o.

Strony transakcji

SKY ENGINE AI to platforma do symulacji i uczenia, która generuje w pełni adnotowane, multimodalne, syntetyczne dane, zapewnia zaawansowane metody adaptacji domeny i trenuje algorytmy widzenia komputerowego AI na dużą skalę. Jest to narzędzie dla naukowców zajmujących się danymi, inżynierów ML / oprogramowania tworzących projekty wizji komputerowej w dowolnej branży.

Cogito Capital Partners to firma venture capital działająca w Warszawie i Nowym Jorku. Cogito inwestuje w europejskie spółki typu deep-tech B2B („scale-up”) na późniejszych etapach rozwoju z globalnym potencjałem ekspansji, działające w trzech kluczowych sektorach: oprogramowanie dla przedsiębiorstw/analityka danych, fintech i healthtech.