Ewelina Olszewska
Office Manager
EO

Ewelina Olszewska

Office Manager

Ewelina koordynuje prace zespołu asystentek, odpowiada za sprawne funkcjonowanie biura i dba o jego zaopatrzenie. Przeprowadza szkolenia z systemów wewnętrznych Kancelarii, tworzenia i formatowania dokumentacji firmowej. Wspiera Dyrektora Zarządzającego w bieżących obowiązkach w obszarach administracji i HR.

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła studia na kierunku Administracja, a w swojej pracy magisterskiej poruszyła temat odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa za nadużycia wśród funkcjonariuszy państwowych.

Doświadczenie zdobywała w wiodącej warszawskiej kancelarii z branży credit management, gdzie zajmowała się administracją i marketingiem.

Języki: polski, angielski