Doradztwo | 02.09.2021

Sebastian Bogdan kierował zespołem prawników doradzającym Kredyt Inkaso SA

Sebastian Bogdan kierował zespołem prawników doradzającym Kredyt Inkaso SA w postępowaniu przed KNF o zatwierdzenie prospektu podstawowego programu emisji obligacji do łącznej kwoty 150 000 000 zł.

Doradztwo obejmowało pełne spektrum działań w zakresie prospektu oraz reprezentowania Emitenta przed KNF aż do uzyskania decyzji zatwierdzającej prospekt.

Kredyt Inkaso należy do ścisłej czołówki firm zarządzających wierzytelnościami. Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso skutecznie działa dziś w 4 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.