Transakcje

Doradzaliśmy udziałowcowi Grupy Nowy Szpital sp. z o.o. w transakcji menadżerskiego wykupu lewarowanego spółki

Kancelaria MFW Fiałek doradzała udziałowcowi Grupy Nowy Szpital sp. z o.o. w transakcji menadżerskiego wykupu lewarowanego spółki (LMBO).

Kancelaria uczestniczyła we wszystkich etapach transakcji, w tym między innymi w procesie emisji obligacji przeprowadzonej w celu sfinansowania transakcji. Transakcja została zamknięta w dniu 29 grudnia 2015 r.

Grupa Nowy Szpital jest największą w Polsce siecią szpitali, która świadczy usługi w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Zespołem kancelarii kierował Partner Mirosław Fiałek wspierany przez zespół Kancelarii.