Transakcje | 20.10.2023

Kancelaria MFW Fiałek doradzała Tutore International Luxembourg S.à r.l. w transakcji przejęcia wyłącznej kontroli nad Tutore Poland sp. z o.o.

Kancelaria MFW Fiałek doradzała Tutore International Luxembourg S.à r.l. w transakcji przejęcia wyłącznej kontroli nad Tutore Poland sp. z o.o.

Nasze doradztwo

Nasze kompleksowe doradztwo obejmowało przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej, w tym przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów, przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów i umów zabezpieczenia, tj. umowy zastawu rejestrowego na udziałach i umowy poręczenia, oraz doradztwo na rzecz wspólników Tutore International Luxembourg S.à r.l. w zakresie finansowania powyższej transakcji.

Strony transakcji

Tutore International Luxembourg S.à r.l. to podmiot, do którego należy spółka Tutore Poland – nowoczesna platforma edukacyjna online zrzeszająca setki nauczycieli i tysiące uczniów. Tutore Poland sp. z o.o. (dawniej Music & More sp. z o.o.) rozpoczęła działania edukacyjne w 2017 roku. Na początku działalności Tutore Poland sp. z o.o. realizowało stacjonarne zajęcia w ponad 1000 placówkach w całej Polsce. Po wybuchu pandemii w 2020 roku spółka wprowadziła nowy model biznesowy – edukację online dla dzieci i dorosłych. Dziś realizuje innowacyjne zajęcia na unikalnej, autorskiej platformie.