Transakcje

Doradzaliśmy w transakcji sprzedaży spółki z branży usług finansowych

Kancelaria MFW Fiałek była doradcą zarządu spółki z branży usług finansowych w transakcji sprzedaży 100% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki.

Kancelaria doradzała zarządowi spółki w transakcji, w tym uczestniczyła w opracowaniu i negocjacjach umowy dotyczącej zapewnień managerskich (tzw. management representation letter), regulującej między innymi kwestie oświadczeń i zapewnień członków zarządu spółki dotyczących stanu spółki oraz odpowiedzialności członków zarządu spółki wobec inwestora.

W skład zespołu Kancelarii weszli m.in. Mirosław Fiałek – Partner specjalizujący się w doradztwie Private Equity/M&A oraz Grzegorz Barszcz – Of Counsel.