Transakcje

Doradzaliśmy spółce Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. w transakcji nabycia multimedialnego pakietu edukacyjnego

Kancelaria MFW Fiałek doradzała spółce Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. w transakcji nabycia multimedialnego pakietu edukacyjnego „Kariera na Maksa”. Produkt stanowi kompleksowe, zintegrowane narzędzie służące do realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego głównie w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Kancelaria zapewniła kompleksowe doradztwo we wszystkich aspektach związanych z nabyciem praw do pakietu, w tym w zakresie praw autorskich oraz pokrewnych do poszczególnych elementów pakietu, praw do domeny internetowej, jak również w kwestiach związanych z przetwarzaniem danym osobowych klientów w ramach obsługi posprzedażowej prowadzonej za pośrednictwem serwisu internetowego „Portal Wsparcia”.

Pracami Kancelarii kierował partner Mirosław Fiałek.