Transakcje

Doradzaliśmy spółce publicznej Work Service S.A. w pozyskaniu inwestora strategicznego

Kancelaria MFW Fiałek była doradcą prawnym spółki Work Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Kancelaria kompleksowo doradzała w transakcji, w tym uczestniczyła w przygotowaniu jej struktury, negocjacjach, przygotowywaniu i podpisaniu warunkowej umowy inwestycyjnej z Gi International S.R.L.

Zgodnie z umową inwestycyjną Inwestor udzieli Spółce finansowania w wysokości 210,2 mln zł, m.in. w formie pożyczek pomostowych, a także planuje nabycie ok. 56% akcji Spółki od jej akcjonariuszy i ogłoszenie następczego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji w wysokości co najmniej 66% (zgodnie z obowiązującymi przepisami). Dojście umowy do skutku uzależnione jest od spełnienia warunków takich jak: sfinalizowanie badania typu confirmatory due diligence, uzyskania zgody odpowiednich organów antymonopolowych, a także uzgodnienia ze Spółką, akcjonariuszami, bankami i obligatoriuszami ostatecznej dokumentacji transakcji.

Work Service S.A. specjalizuje się w usługach z zakresu doradztwa personalnego, jak i restrukturyzacji w obszarze HR, rekrutacji i outsourcingu pracowniczym. Grupa działa w Polsce i 16 krajach Europy (Niemczech, Rosji, Czechach, Turcji, Rumunii, Węgrzech, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Belgii, Francji, Szwajcarii, Bułgarii, Serbii, Chorwacji, Słowenii, Ukrainy) poprzez sieć lokalnych biur oraz 300 mobilnych doradców personalnych. Spółka od 2012 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W skład zespołu Kancelarii weszli m.in. Mirosław Fiałek – Partner specjalizujący się w doradztwie Private Equity/M&A oraz Paweł Siwiec – Prawnik.