Transakcje

Doradzaliśmy spółce Fabryka Pizzy sp. z o.o. przy przejściu do Etapu 2 inwestycji Sfinks Polska S.A. w Fabrykę Pizzy sp. z o.o.

Kancelaria MFW Fiałek doradzała spółce Fabryka Pizzy sp. z o.o. w procesie przejścia do Etapu 2 inwestycji objętej umową inwestycyjną zawartą ze Sfinks Polska S.A., w którym nastąpi dalszy rozwój sieci pod nazwą Fabryka Pizzy oraz docelowo przejęcie 100% udziałów w Fabryce Pizzy sp. z o.o.

Kancelaria kompleksowo doradzała w transakcji, w tym odpowiadała za przygotowanie, negocjacje, oraz podpisanie dokumentacji transakcyjnej.

Zespołem Kancelarii kierował Mirosław Fiałek – Partner odpowiedzialny za praktykę Private Equity/M&A.