Transakcje

Doradzaliśmy Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. w nabyciu PayLane sp. z o.o.


Kancelaria MFW Fiałek doradzała Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A., spółce z portfela Innova Capital, w transakcji nabycia 100% udziałów w PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

PayLane posiada status krajowej instytucji płatniczej i oferuje wiele metod przyjmowania płatności online.

Kancelaria kompleksowo doradzała w transakcji, w tym odpowiadała za opracowanie struktury transakcji oraz przygotowanie, negocjacje, podpisanie dokumentacji transakcyjnej oraz zamknięcie transakcji.

Pracami Kancelarii kierował Mirosław Fiałek – Partner odpowiedzialny za praktykę Private Equity/M&A.