Transakcje

Doradzaliśmy w transakcji zbycia spółki z branży produkcyjnej

Kancelaria MFW Fiałek doradza akcjonariuszom spółki w transakcji zbycia spółki z branży produkcyjnej.