Transakcje

Doradzaliśmy w międzynarodowej akwizycji

Kancelaria MFW Fiałek doradza w akwizycji zagranicznej spółki, posiadającej aktywa w Europie Środkowo-Wschodniej.