Transakcje

Doradzaliśmy spółce Fabryka Pizzy sp. z o.o. w transakcji ze Sfinks Polska S.A.

Kancelaria MFW Fiałek była doradcą prawnym spółki Fabryka Pizzy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w zawarciu umowy inwestycyjnej ze Sfinks Polska S.A. Celem transakcji jest budowa sieci restauracji pod marką „Fabryka Pizzy”, a docelowo sprzedaż udziałów spółki Fabryka Pizzy sp. z o.o. na rzecz Sfinks Polska S.A.

Kancelaria kompleksowo doradzała w transakcji, w tym uczestniczyła w negocjacjach, przygotowywaniu i podpisaniu dokumentacji transakcyjnej.

Pracami kierował Mirosław Fiałek – Partner specjalizujący się w doradztwie Private Equity/M&A.