Doradztwo | 22.09.2021

Doradzaliśmy przy pozyskaniu finansowania na rozwój Biomed-Lublin

Sebastian Bogdan kierował zespołem prawników doradzającym przy transakcji pozyskania finansowania na projekty rozwojowe przez Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.

Doradztwo obejmowało współpracę z IPOPEMA Securities S.A. oraz Spółką przy stworzeniu umów, w tym Umowy Inwestycyjnej i o Oferowanie na mocy których  dotychczasowi akcjonariusze udzielili z sukcesem finansowania dla Spółki na kwotę 34 mln zł. Finansowanie oparte było o sprzedaż za pośrednictwem IPOPEMA akcji pożyczonych od głównych akcjonariuszy Biomed-Lublin.

Proces pozyskania kapitału w formie equity podzielony był na dwie części. W ramach pierwszej zostało zgromadzonych ponad 21 mln zł w wyniku sprzedaży przez IPOPEMA 1.734.798 akcji po średniej cenie 12,33 zł za jedną akcję. Środki te zostały przeznaczone na finansowanie wkładu własnego projektu utworzenia Centrum innowacji biotechnologicznych BCG dla doskonalenia technologii związanych z zapobieganiem gruźlicy oraz immunologią w terapii chorób nowotworowych. Na realizację otrzymano dotację przyznaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie prawie 30 mln zł.

Środki z drugiej części procesu pozyskania kapitału zostaną przeznaczone na finansowanie wkładu własnego projektu dotyczącego wdrożenia wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego. Na realizację tego projektu otrzymano dotację od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w kwocie przewyższającej 43 mln zł.

Więcej na temat transakcji pod linkiem.