SB

Sebastian Bogdan

Counsel

Sebastian posiada ponad 20 lat doświadczenia w pracy w Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd – instytucjach sprawujących nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Pełnił m.in. funkcje:

  • Dyrektora Departamentu Nadzoru Obrotu KNF,
  • Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego KNF,
  • Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury Rynku Kapitałowego KNF.

Jego kompetencje w zakresie praktyki rynków kapitałowych obejmują obszary związane m.in. z Rozporządzeniem MAR, przeprowadzaniem przejęć spółek publicznych, squeeze out i sell out, regulacjami platform obrotu, regulacjami rynków towarowych oraz wymogami związanymi z oferowaniem papierów wartościowych.

Podczas pracy w Komisji Nadzoru Finansowego koordynował prace departamentów w obszarze nadzoru nad podmiotami infrastruktury rynku kapitałowego w Polsce, w tym Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Giełdy Papierów Wartościowych, BondSpot, Towarowej Giełdy Energii oraz Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych. Odpowiadał także m.in. za nadzór nad obrotem na rynkach zorganizowanych, detekcje nadużyć w obrocie na tych rynkach, interwencje nadzorcze, a także wypełnianie obowiązków związanych z nabywaniem znacznych pakietów akcji oraz transakcje insiderów.

Posiada doświadczenie w pracy z krajowymi oraz europejskimi regulacjami rynku kapitałowego. Brał również aktywny udział pracach przy tworzeniu i opiniowaniu aktów prawnych.

Uczestnik i prelegent licznych krajowych i zagranicznych szkoleń z zakresu rynków kapitałowych.

Absolwent podyplomowych Studiów Menedżerskich na Szkole Głównej Handlowej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Języki: polski, angielski

Praktyki
P
  1. 01. Doradztwo regulacyjne
  2. 02. Oferty akcji
  3. 03. Emisje obligacji
  4. 04. Administrowanie zabezpieczeniami
  5. 05. Przejęcia, transakcje rynku kapitałowego
  6. 06. Due diligence