Karolina Woronowicz
Senior Associate, Radca Prawny
KW

Karolina Woronowicz

Senior Associate, Radca Prawny

Karolina posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie corporate governance oraz w doradztwie transakcyjnym. Obsługiwała transakcje oparte na strukturze joint venture oraz transakcje związane z obrotem nieruchomościami. Doradzała spółkom prywatnym oraz spółkom z udziałem Skarbu Państwa.

W swojej praktyce Karolina doradzała klientom przy transakcjach na udziałach (share deal) oraz majątku spółek kapitałowych (asset deal). Ponadto reprezentowała klientów w postępowaniach koncentracyjnych przed Prezesem UOKiK i dokonywała analizy stanu prawnego podmiotów gospodarczych i nieruchomości (due dilligence).

Karolina posiada również doświadczenie w bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek, w tym ich zakładaniu, przekształceniach, likwidacji oraz przygotowywaniu dokumentów wewnętrznych. Kierowała zespołem prawników w zakresie obsługi korporacyjnej i bieżącej w jednej z największych polskich spółek akcyjnych.

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka studiów podyplomowych na Ludwig-Maximilians-Universität München na kierunku Europäisches und Internationales Wirtschaftsrecht. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przed dołączeniem do zespołu Kancelarii MFW Fiałek współpracowała z uznanymi kancelariami w Polsce oraz jako prawnik wewnętrzny spółki Skarbu Państwa z branży transportowej.

Języki: polski, angielski, niemiecki

Praktyki
P
  1. 01. Fuzje i przejęcia
  2. 02. Private equity i venture capital
  3. 03. Due diligence
  4. 04. Nieruchomości
  5. 05. Prawo konkurencji
  6. 06. Prawo pracy
  7. 07. Prawo gospodarcze