Dorota Leszczyńska
Marketing & Business Development Manager
DL

Dorota Leszczyńska

Marketing & Business Development Manager

Dorota wspiera rozwój Kancelarii MFW Fiałek. Odpowiada za obszar marketingu i business development.

Swoją drogę zawodową rozpoczęła w środowisku korporacyjnym na stanowisku doradcy strategicznego klienta usług profesjonalnych. Jako koordynator wsparcia sprzedaży odpowiadała m.in. za wdrożenie programu Key Account Management w dużej grupie spółek. Wieloletnie doświadczenie i współpraca z kancelariami prawnymi uczyniły ją również specjalistą z zakresu marketingu prawniczego i mediów społecznościowych.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku Prawo i była doktorantka w Katedrze Prawa Podatkowego.

Języki: polski, angielski, niemiecki.